Η ΔΕΔΙΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Κάνει την ανακύκλωση πράξη

Ανάκτηση

Ανακύκλωση / Κομποστοποίηση

Διαλογή Στην Πηγή

Αποκομιδή χαρτιού & συσκευασιών / Αποκομιδή γυάλινων συσκευασιών / Αποκομιδή βιοαπόβλητων / Αποκομιδή απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συνεργασίες

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση / Υποστήριξη ΟΤΑ / Συνεργασίες με ΣΣΕΔ / Υποστήριξη ενημέρωση λοιπών φορέων και επιχειρήσεων

Αποκομιδή

Αποκομιδή Σύμμεικτων Απορριμμάτων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 28210 91888
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: 28210 – 89440
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ / ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ: 28210 – 23508
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ / ΠΡΑΣΙΝΩΝ: 28210 – 76666
ΕΜΑΚ ΚΑΙ XYTY : 28210 – 88262 / 28210 – 88762

Scroll to top