ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ/ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Γ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Scroll to top