Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Έληξε – Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο:

«Υπηρεσίες ενίσχυσης συλλογής στερεών αποβλήτων»

Λήψη αρχείου

Έληξε – Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου συνολικά ή τμηματικά των δράσεων στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ και ΧΥΤ της ΔΕΔΙΣΑ.

icon Λήψη αρχείου
Scroll to top