ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ψηφοφορίες

Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ανακύκλωση στα Χανιά;
 

Περιοχή ΧρήστηΕγγραφή στο Newsletter

Διαφήμιση
Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΕκτύπωση ΣελίδαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης
Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2014 14:04

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση, με πιθανούς προμηθευτές, από 21/10/2014 μέχρι και 04/11/2014, των Τεχνικών Προδιαγραφών των ειδών που αφορούν το διαγωνισμό «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου και συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Υποέργο 4: Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του ανωτέρω διαγωνισμού από τους φορείς της αγοράς, αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τα σχέδια και τις απαιτήσεις του εν λόγω διαγωνισμού.

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
Επισυνάπτεται το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού, ο Προϋπολογισμός αυτού, καθώς και το υπόδειγμα για την υποβολή των παρατηρήσεων / προτάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, τηλ. 28210 91888, fax 28210 83400, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , αρμόδιος Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.

Υπόδειγμα Υποβολής Παρατηρήσεων - Προτάσεων

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

 

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 15/10/2014
Κυριακή, 07 Σεπτέμβριος 2014 21:57

για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 4: Προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ_4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_4 ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_4 ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_4_NEW

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ_4

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ_4

 

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: ερώτηση

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 2: απάντηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: ερώτηση

Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού 3: απάντηση

Διόρθωση επί των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού
 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 14/10/2014
Παρασκευή, 05 Σεπτέμβριος 2014 19:33

για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 5: Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5 ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5 ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: ερωτήσεις

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: απαντήσεις

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 09/07/2014
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 11:49

για το έργο «Προμήθεια ελαστικών»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 23:34

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΤΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68680/73/Β/09/25 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 73524558000

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1297/6-6-2014

Μετά από την 59/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και τον διακριτικό τίτλο ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.), η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 5-6-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και το άρθρο  18 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 6η Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 30-6-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’, αρ.50, 4ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τέταρτης εταιρικής χρήσης, από 1-1-2013 έως την 31-12-2013, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
  2. Επικύρωση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών της Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης για την τέταρτη εταιρική χρήση από 1-1-2013 έως την 31-12-2013.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς και έγκριση της αμοιβής των.
  4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και προέγκριση των εν λόγω αμοιβών για τη χρήση 2014.
  5. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .
  6. Ενημέρωση μετόχων, διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10-7-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21-7-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, τα δε θέματα της ημερησίας διάταξης θα παραμείνουν τα ίδια.


Χανιά 6-6-2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  &   Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε.  (ΟΤΑ)


ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 
Δημοσίευση Ισολογισμού 2013
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 23:31

Μπορείτε να κάνετε λήψη του ισολογισμού του 2013 εδώ

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 11/6/2014
Παρασκευή, 02 Μάιος 2014 22:34

για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

1164.14

1165.14


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL