ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ψηφοφορίες

Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ανακύκλωση στα Χανιά;
 

Περιοχή ΧρήστηΕγγραφή στο Newsletter

Διαφήμιση
Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΕκτύπωση ΣελίδαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 14/10/2014
Παρασκευή, 05 Σεπτέμβριος 2014 19:33

για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 5: Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5 ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5 ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ_5

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: ερωτήσεις

∆ιευκρινήσεις επί των Τευχών ∆ημοπράτησης του διαγωνισμού: απαντήσεις

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 09/07/2014
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 11:49

για το έργο «Προμήθεια ελαστικών»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 23:34

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΤΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68680/73/Β/09/25 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 73524558000

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1297/6-6-2014

Μετά από την 59/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και τον διακριτικό τίτλο ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.), η οποία ελήφθη στην συνεδρίαση της 5-6-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και το άρθρο  18 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 6η Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 30-6-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’, αρ.50, 4ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τέταρτης εταιρικής χρήσης, από 1-1-2013 έως την 31-12-2013, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
  2. Επικύρωση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών της Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης για την τέταρτη εταιρική χρήση από 1-1-2013 έως την 31-12-2013.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς και έγκριση της αμοιβής των.
  4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και προέγκριση των εν λόγω αμοιβών για τη χρήση 2014.
  5. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .
  6. Ενημέρωση μετόχων, διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10-7-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21-7-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, τα δε θέματα της ημερησίας διάταξης θα παραμείνουν τα ίδια.


Χανιά 6-6-2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  &   Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε.  (ΟΤΑ)


ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 
Δημοσίευση Ισολογισμού 2013
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 23:31

Μπορείτε να κάνετε λήψη του ισολογισμού του 2013 εδώ

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 11/6/2014
Παρασκευή, 02 Μάιος 2014 22:34

για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

1164.14

1165.14


 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 14/04/2014
Κυριακή, 30 Μάρτιος 2014 20:52

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλειες Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

Ερώτημα

Απάντηση

Ερώτημα

Απάντηση

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 03/04/2014
Πέμπτη, 20 Μάρτιος 2014 11:02

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαιολιπαντικών»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL