Η ΔΕΔΙΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Κάνει την ανακύκλωση πράξη

Ανάκτηση

Ανακύκλωση / Κομποστοποίηση

Διαλογή Στην Πηγή

Χαρτιού & συσκευασιών / Γυάλινων συσκευασιών / Βιοαπόβλητων / Απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνεργασίες

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση / Υποστήριξη ΟΤΑ / Συνεργασίες με ΣΣΕΔ / Υποστήριξη ενημέρωση λοιπών φορέων και επιχειρήσεων

Αποκομιδή

Αποκομιδή Σύμμεικτων Απορριμμάτων / Αποκομιδή χαρτιού & συσκευασιών / Αποκομιδή γυάλινων συσκευασιών / Αποκομιδή βιοαπόβλητων / Αποκομιδή Ογκωδών/Πρασίνων & ΑΗΗΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 28210 91888
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 28210 – 89440
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ / ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ: 28210 – 23508
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ / ΠΡΑΣΙΝΩΝ / ΑΗΗΕ / ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 28213 – 41777
ΕΜΑΚ ΚΑΙ XYTY : 28210 – 88262 / 28210 – 88766

Scroll to top