Κόκκινοι Κάδοι

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Στα αστικά στερεά απόβλητα περιέχονται ποσότητες αποβλήτων ρουχισμού (ρούχα, λευκά είδη, τσάντες, παπούτσια κλπ) οι οποίες προσεγγίζουν περίπου το 3% κατά βάρος.
Στα Χανιά υφίστανται εν μέρει, διαχείριση μεταχειρισμένων ρούχων από διάφορους φορείς (μητροπόλεις, σύλλογοι κλπ), οι οποίοι τα συλλέγουν και τα διανέμουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Είναι αξιέπαινη προσπάθεια, η οποία όμως καλύπτει μέρος των ενδυμάτων και υποδημάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ενώ παράλληλα το σύνολο του άχρηστου ρουχισμού απορρίπτεται στα απορρίμματα.
Υπό το πρίσμα αυτό, προέκυψε άμεση αναγκαιότητα αναζήτησης λύσης μέσα από την συνεργασία μας με την ΔΕΔΙΣΑ και την εταιρία RECYCOM για την δημιουργία δικτύου συλλογής ενδυμάτων και υποδημάτων ώστε να ελαττωθεί το ποσοστό που οδηγείται στα απορρίμματα και κατ’ επέκταση για υγειονομική ταφή.
Η εν λόγω εταιρία έχει αναλάβει όλο το κόστος που σχετίζεται με την αγορά κάδων, την εγκατάστασή τους, τον καθαρισμό τους, την συντήρηση και αντικατάστασή τους. Επίσης, αναλαμβάνει χωρίς κόστος για την ΔΕΔΙΣΑ ή τον δήμο, την συλλογή και μεταφορά του ρουχισμού στις εγκαταστάσεις της.
Πρωταρχικός στόχος των πολιτών θα πρέπει να παραμείνει η δωρεά ενδυμάτων και υποδημάτων σε κοινωνικές δομές οι οποίες τα έχουν ανάγκη. Οι ποσότητες που δεν μπορούν να οδηγηθούν στις κοινωνικές δομές θα πρέπει να τοποθετούνται στους κόκκινους κάδους.

Πώς αξιοποιούνται τα ενδύματα και υποδήματα;

  • Μετά από διαλογή, μέρος των ενδυμάτων και υποδημάτων προσφέρονται δωρεάν σε άπορα άτομα στην Ελλάδα, σε κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ή σε φιλανθρωπικούς φορείς.
  • Επιπλέον, ενδύματα και υποδήματα διατίθεται για αποστολή σε χώρες, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όπως φυσική καταστροφή, πόλεμος κ.ο.κ.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Τα ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση ενδύματα και υποδήματα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού.

Τί τοποθετούμε στους κόκκινους κάδους;

  • Ενδύματα και υποδήματα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά
  • Λευκά είδη, όπως κουρτίνες και σεντόνια κ.λπ.
  • Τσάντες
  • Ζώνες
Scroll to top