Ογκώδη αντικείμενα

Αποκομιδή (Συλλογή Πόρτα-Πόρτα) Ογκωδών Αντικειμένων (μη επικινδύνων ΑΣΑ)

Συλλογή και μεταφορά ογκωδών και πρασίνων οικιακών ή οικιακού τύπου αστικών στερεών αποβλήτων.

Ως «ογκώδη και πράσινα οικιακά ή οικιακού τύπου αστικά στερεά απόβλητα» νοούνται τα στερεά υλικά, τα οποία στερούνται άμεσης αξίας και είναι ανεπιθύμητα για τον κάτοχό τους, παραγόμενα είτε από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών (όπως π.χ. τα παλαιά ή άχρηστα έπιπλα, οι άχρηστες οικιακές συσκευές, τα στρώματα κλπ. ή τα εξωτερικά- προϊόντα κηπουρικών εργασιών, ήτοι τα σε μικρές ποσότητες οικιακής προέλευσης κλαριά, φύλλα, χόρτα, ξερά άνθη, υπολείμματα κοπής δένδρων, θάμνων κλπ., απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες/πολυκατοικίες, ήτοι από χώρους, όπου κατοικούν, μόνιμα ή προσωρινά, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες) είτε από τις δραστηριότητες καταστημάτων ή γραφείων, τα οποία προσομοιάζουν ως προς την ποσότητα, τον όγκο, την ποιότητα, τη δυνατότητα μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας με τα ως άνω «οικιακά Α.Σ.Α.».
Οι υποχρεώσεις των πολιτών στις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται:

  • Να μην εναποθέτουν ογκώδη και πράσινα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, ή σε σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων ή όπου είναι δυσχερής η αποκομιδή τους (όπως π.χ. σε γωνίες δρόμων, σε σηματοδότες κυκλοφορίας, σε διαβάσεις πεζών, σε ράμπες Α.Μ.Ε.Α., σε στάσεις λεωφορείων, σε ράμπες ασθενοφόρων, σε πυροσβεστικούς κρουνούς, σε χώρους όπου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας), αλλά να τοποθετούν αυτά στο οδόστρωμα σε σημεία που προκαλούν τη μικρότερη δυνατή όχληση στους δημότες και στις υπηρεσίες καθαριότητας (π.χ. σε χώρους στάθμευσης οχημάτων). Επίσης, να μην εναποθέτουν τα πάσης φύσεως ογκώδη ή πράσινα οικιακά ή οικιακού τύπου αστικά στερεά απόβλητα σε περίφρακτους ή κλειστούς χώρους (δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς), καθώς σε τέτοιους χώρους δεν εισέρχεται, ούτε παρέχει υπηρεσίες το προσωπικό της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
  • Να έχουν ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως ογκώδη ή πράσινα οικιακά ή οικιακού τύπου αστικά στερεά απόβλητα, δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κλπ.), ώστε να διευκολύνεται η φόρτωση και η μεταφορά τους. Επίσης, εφόσον το επιτρέπει ο όγκος τους, να έχουν συσκευάσει τα απορρίμματα αυτά σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους (όπως π.χ. τα φυτικά υπολείμματα, τα απορρίμματα συσκευασίας, τα μικρού μεγέθους αντικείμενα κλπ.). Να κλείνουν τους σάκους αποθήκευσης πολύ καλά και με τέτοιο τρόπο ώστε οι σάκοι να παραμένουν στεγανοί καθ΄ όλη τη διάρκεια της προσωρινής κοινόχρηστης έκθεσής τους και να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους, η είσοδος σε αυτούς εντόμων, τρωκτικών και η παραβίασή τους από άλλα ζώα (π.χ. σκύλους, γάτες κλπ.).
  • Η εναπόθεση ογκωδών και πράσινων αντικειμένων, απ’ αυτά που περισυλλέγονται, σύμφωνα με τα παραπάνω από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), σε κοινόχρηστους ή δημόσιους ή δημοτικούς χώρους, χωρίς να βρίσκονται εμφανώς υπό την κατοχή, έλεγχο, εποπτεία κάποιου, θεωρούνται εγκαταλελειμμένα και ανεπιθύμητα από τον κάτοχό τους απορρίμματα, έναντι του οποίου, όπως επίσης και έναντι του Δήμου, δεν φέρει καμία ευθύνη η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και το προσωπικό της.

Η συλλογή και μεταφορά των ως άνω αποβλήτων θα πραγματοποιείται από συνεργείο της ΔΕΔΙΣΑ, το οποίο θα απασχολείται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα καθ’ όλο το έτος, από Δευτέρα έως Παρασκευή (συμπεριλαμβανομένων και αργιών), σε μία πρωινή βάρδια από τις 6:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ., εκτελώντας τα παρακάτω δρομολόγια σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Κάθε Δευτέρα θα καλύπτεται η περιοχή της Ν. Χώρας και της Παλαιάς Πόλης Χανίων, η οποία περικλείεται στο περίγραμμα των οδών: Ακτή Παπανικολή => Ακτή Κανάρη => Ακτή Τομπάζη => Ακτή Ενώσεως => Κύπρου => Νικηφόρου Φωκά => Ελευθερίου Βενιζέλου => Χατζημιχάλη Γιάνναρη => Πλατεία 1866 => Σκαλίδη => Κισσάμου (μόνο τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από το κέντρο της πόλης προς Κλαδισό) => Κλαδισός – Γεωργιακάκηδων.

Κάθε Τρίτη θα καλύπτεται η περιοχή Παχιανών – Αγίου Λουκά, η οποία περικλείεται στο περίγραμμα των οδών: Κισσάμου (μόνο τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από Κλαδισό προς το το κέντρο της πόλης) => Σκαλίδη => Πλατεία 1866 => Χατζημιχάλη Γιάνναρη => Αποκορώνου => Λεωφόρος Ηρακλείου (ή Καραμανλή) => Γογονή (δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς Πελεκαπίνα) => Περιβολίων => Σαρηδαντώνη => Κισάμου – φανάρια Κλαδισού.

Κάθε Τετάρτη θα καλύπτεται η περιοχή Δικαστηρίων – Αγίου Ιωάννη, η οποία περικλείεται στο περίγραμμα των οδών: α) Σολωμού και Αποκορώνου γωνία => Σολωμού => Ιωάννη Σφακιανάκη => Πλατεία Ελευθερίας => Παπαναστασίου => Καράγιωργα => τέρμα Καράγιωργα => Γρυλλάκη και β) Σολωμού και Αποκορώνου γωνία => Λεωφόρος Ηρακλείου (ή Καραμανλή) (από τη διασταύρωση με Παναγούλη και Γογονή μόνο στο αριστερό ρεύμα της λεωφόρου που έχει κατεύθυνση προς Σούδα) => Λεωφόρος Σούδας μέχρι και Μακεδονίας => Δεληγιαννάκη.

Κάθε Πέμπτη θα καλύπτεται η περιοχή των Δικαστηρίων – Λενταριανών, η οποία περικλείεται στο περίγραμμα των οδών: Ελευθερίου Βενιζέλου (από Πλατεία Δημοτικής Αγοράς) => Νικηφόρου Φωκά => Δωδεκανήσου => Ακτή Μιαούλη => Τζιλιβάκη => Ελευθερίου Βενιζέλου  => Ακρωτηρίου (μόνο το δεξί ρεύμα με κατεύθυνση προς Ακρωτήρι) => Π. Κωστάκη => Εθνικής Αντιστάσεως => Βρυσών => Παπαναστασίου => τέρμα Παπαναστασίου στη διασταύρωση με Καράγιωργα.

Κάθε Παρασκευή θα καλύπτεται η περιοχή Χαλέπας – Κουμπελί – Σόδυ – Αγίου Ματθαίου, η οποία περικλείεται στο περίγραμμα των οδών: Μανούσου Κούνδουρου και Ελευθερίου Βενιζέλου γωνία => Μανούσου Κούνδουρου (μόνο στο αριστερό ρεύμα με κατεύθυνση προς Κατσαμπά) => Ακρωτηρίου έως το ύψος της Π. Κωστάκη μόνο στο αριστερό ρεύμα με κατεύθυνση προς Ακρωτήρι => Ακρωτηρίου από το ύψος της Π. Κωστάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας => Άγιος Ματθαίος => Κουκουνάρας => Σκίνων => Κουμαριάς => Οδυσσέα Ελύτη => Ακρωτηρίου => κόμβος Ε.Ο. Αεροδρομίου – Σούδας – Λ. Ελ. Βενιζέλου – Αλ. Μινωτή => Αλ. Μινωτή => Γεωργίου Μιχελογιάννη και όλες τις οδούς που περιλαμβάνονται κατά μήκος της ακτογραμμής από το ύψος της Γ. Μιχελογιάννη έως τη Μανούσου Κούνδουρου και Ελευθερίου Βενιζέλου γωνία.

Scroll to top