Latest News

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια ελαιολιπαντικών για της ανάγκες της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ακυρώνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών (με αρ. πρωτ. 1885/30-6-2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC010816778) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, λόγω παραλείψεων στις τεχνικές παραμέτρους καθώς και τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου.

Η πρόσκληση θα συνταχθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και η διαδικασία θα επαναληφθεί σε σύντομο διάστημα, ενώ δεν θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων που έχουν υποβληθεί, οι οποίοι και παραμένουν στην διάθεση των οικονομικών φορέων που τους υπέβαλαν.

Για την εν λόγω πρόσκληση ακολουθήθηκε η διαδικασία ματαίωσης μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ την 30/6/2022.

 

 

Πρόσκληση_Προμήθεια ελαιολιπαντικών

 

 Scroll to top