ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

    Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ/ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ


    Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

    Γ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


    Scroll to top