Μήνας: Ιούνιος 2009

Συνεδρίαση Επιτροπής Αποκατάστασης Λατομείου

Στα πλαίσια του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στο οποίο έχει ενταχθεί η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σε συνεργασία με άλλους φορείς, με τίτλο «Βελτιστοποίηση ανάκτησης και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος  των στερεών αστικών αποβλήτων και αποτελεσματική αξιοποίηση του κόμποστ σε αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές», συστάθηκε Επιτροπή αποκατάστασης λατομείου.

Στην Επιτροπή, στην οποία επικεφαλής είναι οι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαος Νικολαΐδης και Νικόλαος Καλογεράκης, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., τη Νομαρχία Χανίων, τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά την Τρίτη 21/7 με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Νομό, ενώ στην συνέχεια θα προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης ενός λατομείου, που περιλαμβάνουν διαμόρφωση αναγλύφου, επικάλυψη με κόμποστ και φυτεύσεις, ώστε το τραυματισμένο αυτό τοπίο να ενταχθεί και πάλι στο περιβάλλον της περιοχής.

Έληξε – Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου συνολικά ή τμηματικά των δράσεων στις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ και ΧΥΤ της ΔΕΔΙΣΑ.

icon Λήψη αρχείου
Scroll to top