Μήνας: Αύγουστος 2009

ΧΥΤΑ: Η λειτουργία στο επίκεντρο

Διοργάνωση

Με τη συνεργασία

16 – 18 Σεπτεμβρίου 2009, Χανιά

Προηγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα λειτουργίας ΧΥΤΑ

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

09:00 – 11:00 Εισαγωγή στους ΧΥΤΑ – Ο ρόλος του ΧΥΤΑ στη διαχείριση απορριμμάτων
11:00 – 11:30 Coffee Break
11:30 – 12:30 Καθημερινές εργασίες υγειονομικής ταφής – ημερήσιο κελί
Προβολή videos κατασκευής ημερησίου κελιού και «Δουλεύοντας σε απότομες κλίσεις»
12:30 – 13:30 Πρακτικές διαχείρισης εκπομπών- 1.Διαχείριση στραγγισμάτων
Προβολή video «Διαχείριση στραγγισμάτων σε ΧΥΤΑ»
13:30 – 14:00 Coffee Break
14:00 – 15:00 Πρακτικές διαχείρισης εκπομπών- 2.Διαχείριση βιοαερίου
Προβολή video «Διαχείριση βιοαερίου σε ΧΥΤΑ»
15:00 – 16:00 Συζήτηση με εκπαιδευτές – Κλείσιμο 1ης ημέρας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

09:00 – 10:00 Περιβαλλοντική παρακολούθηση
10:00 – 11:00 Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών
Προβολή videos «Διαχείριση πυρκαγιάς σε ΧΥΤΑ» και «Διαχείριση δύσκολων φορτίων»
11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 13:30 Υγιεινή και Ασφάλεια στην υγειονομική ταφή
Προβολή video
13:30 – 14:00 Coffee Break
14:00 – 15:00 Έλεγχος εισερχόμενων φορτίων – αποδεκτά απόβλητα
15:00 – 16:00 Συζήτηση με εκπαιδευτές – Κλείσιμο θεωρητικής εκπαίδευσης

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Πρακτική  εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ

 Λήψη φυλλαδίου
Scroll to top