Μήνας: Αύγουστος 2012

Διεθνής Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για Καύσιμα 04-2012 – Φάση Διαπραγμάτευσης [εκ νέου – 27/08/2012]

Ανακοίνωση γνωστοποίησης προσφυγής εκ νέου σε διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν άγονου ανοικτού δημοσίου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι συνημμένα στην ανακοίνωση της Προκήρυξης υπ’ αρ.: 4/2012

Λήψη

Scroll to top