Μήνας: Ιούλιος 2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 02/08/2013

Για «Προμήθεια και εγκατάσταση υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος».

Περίληψη

Μελέτη Υπηρεσίας

Προκύρηξη

Απάντηση σε ερώτημα 5-2013

Scroll to top