Μήνας: Δεκέμβριος 2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 27/01/2014

Για το έργο «Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και εργασίες διαχείρισης ιλύος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Scroll to top