Μήνας: Φεβρουάριος 2014

Προκήρυξη Διαγωνισμού

για τη σύναψη σύμβασης «πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών – 2014»

Λήψη

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού

για τη σύναψη σύμβασης «πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Υλικών Χαρτιού και Τετραπάκ (Χάρτινων Συσκευασιών Υγρών Τροφίμων -Tetrapak) – 2014»

Λήψη

Ανακοίνωση

Για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Λήψη pdf

Παράταση υποβολής προσφορών

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) παρατείνει την υποβολή προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Χαρτιού Α4», προϋπολογισμού δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (2.048,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. για μια (1) ημέρα λόγο της αργίας της Καθαρής Δευτέρας. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει δεκτή έως τις 04/03/2014 ημέρα Τρίτη και έως τις 11.30 μ.μ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Έ 50, Χανιά, Τ.Κ. 73135

Λήψη

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 04/03/2014

Παράταση από: 03/03/2014

Για « Προμήθεια Χαρτιού Α4»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 04/03/2014

Για «Προμήθεια συμπαγών ελαστικών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού – Λήξη 05/03/2014

«Για Προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης-καθαριότητας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Scroll to top