Μήνας: Δεκέμβριος 2017

Δύο νέα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης παρέλαβε η ΔΕΔΙΣΑ (http://www.kriti24.gr)

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Τελευταία νέα
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δύο νέα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης παρέλαβε η ΔΕΔΙΣΑ (http://www.kriti24.gr)

http://www.kriti24.gr/dyo-nea-aporrimatofora-anakyklosis-parelave-i-dedisa/

 

Δελτίο Τύπου / 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Άγιος Βασίλης έφτασε φέτος ποιο νωρίς για 2 μαθητές των Χανίων !

Έτσι σήμερα το μεσημέρι, 19 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχείο Χανίων πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Χανίων κ Βάμβουκα, τον Πρόεδρο ΔΣ της ΔΕΔΙΣΑ κ.Παινεσάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΙΣΑ κ.Κουτράκη η παράδοση ποδηλάτων σε δύο μαθητές Δημοτικών Σχολείων.
Οι τυχεροί μαθητές είναι ο Μυλωνογιάννης Αλέξανδρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων και ο Πάτερος Μιχάλης από τα εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου.
Τα ποδήλατα ήταν μία ευγενική χορηγία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. και παραχωρήθηκαν κατόπιν κλήρωσης σε 2 μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς Χανίων.
Με το καλό παιδιά, χρονιά πολλά και καλές ορθοπεταλιές !!!!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Μ.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 33.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/1/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135, Χανιά).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10-2017

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 10-2017_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 10-2017_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed

ΤΕΥΔ 10-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διευθετήσεις απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Χανίων» προϋπολογισμού 45.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2017

ΤΕΥΔ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 09-2017_signed

Scroll to top