Μήνας: Σεπτέμβριος 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (OTA) στο Βιετνάμ – Συμμετοχή με εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πρόγραμμα ERASMUS+ για τη διαχείριση και αξιοποίηση στερεών αποβλήτων.

Υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «GREEN waste management new edUcation System for recycling and environmental protection in Asia (GREENUS)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, Key Action 2.

Στο έργο συμμετέχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από Ιταλία, Πολωνία και Ελλάδα (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ./Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Καλδέρη Δημήτριο, Αναπλ. Καθηγητή) καθώς και τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το Βιετνάμ.

Οι στόχοι του έργου GREENUS είναι:

  1. Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων στα ιδρύματα του Βιετνάμ.
  2. Η δημιουργία έξι (6) νέων μαθημάτων και εργαστηρίων, η πιστοποίηση και ένταξη τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Πανεπιστημίων του Βιετνάμ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση καταρχήν των φοιτητών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την βελτίωση της κριτικής τους σκέψης και την αύξηση του ποσοστού που επιλέγει το αντικείμενο για περαιτέρω σπουδές.
  3. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Ευρώπης προς αντίστοιχους φορείς του Βιετνάμ.
  4. Ο σχεδιασμός και λειτουργία πιλοτικής δράσης ανακύκλωσης και κομποστοποίησης εντός της Πανεπιστημιακής κοινότητας (Eco-Campus).
  5. Η προώθηση της κινητικότητας μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών από το Βιετνάμ προς την Ευρώπη, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας σε σύγχρονα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο συγκεκριμένο έργο αφορούν τη παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με βάση την πολυετή εμπειρία της θα συνεργαστεί με αντίστοιχους φορείς διαχείρισης αποβλήτων στο Βιετνάμ και θα προτείνει βέλτιστες πρακτικές ανάλογα με το κλάσμα αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, ο φορέας θα συμμετάσχει ενεργά σε εκπαιδευτικές δράσεις του έργου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Βιετνάμ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέος εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

 

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], πραγματοποιήθηκε υπογραφή συμβάσεων προμήθειας ενός ελαστιχοφόρου αρθρωτού φορτωτή και ενός αναστροφέα κομπόστ, για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι συμβάσεις για τις συγκεκριμένες προμήθειες υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Μιχάλη Τσουπάκη και τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης, Κων/νο Πατεράκη, συνολικού προϋπολογισμού 398.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί στις παραγωγικές διαδικασίες που σχετίζονται με την διαχείριση και επεξεργασία των Ογκωδών Αποβλήτων και των κλαδοκάθαρων που εισέρχονται στην εγκατάσταση, καθώς και για την επιτάχυνση της ωρίμανσης του κομπόστ το οποίο παράγεται από κλαδιά και υπολείμματα τροφών.

Η χρηματοδότηση προήλθε από το Κ.Α. 2020ΕΠ00200001 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Περιφερειάρχη, κ. Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Καλογερή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στους εργαζόμενους κ. Φυντικάκη Εμμανουήλ, κα. Γαρυφαλά Αργυρώ και κ. Αμανατίδη Κωνσταντίνο καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους βρήκαν τσαντάκι με πολύτιμα έγγραφα, δύο κινητά τηλέφωνα smart phone καθώς και ένα πορτοφόλι, τα οποία παρέδωσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων. Για την εντιμότητα και την ευσυνειδησία τους, τους απονεμήθηκε εύφημος μνεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της επιχείρησης.

Αισθανόμαστε υπερηφάνεια και ικανοποίηση για τους εργαζόμενους μας, οι οποίοι αδιαμφισβήτητα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Κάθε παρόμοια πράξη ξεχωρίζει ηθικά και συντελεί στην ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια γάλατος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ_Αναρτημένη

Scroll to top