Μήνας: Οκτώβριος 2022

Σας ενημερώνουμε ότι,

Εκ μέρους της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], υπάρχει η δυνατότητα :

 • Επίσκεψης σε σχολικές μονάδες από στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ για ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και σωστής διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων.
 • Επίσκεψης σχολείων, στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων, (Κορακιά Ακρωτηρίου) για να δουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, πως πραγματοποιείται η διαχείριση των απορριμμάτων στα Χανιά.

Αιτήματα αποστέλλονται στο mail της ΔΕΔΙΣΑ, dedisa@dedisa.gr αναφέροντας τα Στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, Τμήμα/Τάξη, Αριθμό Μαθητών-Συνοδών, Ονοματεπώνυμο αρμοδίου και Τηλέφωνο Επικοινωνίας, ώστε να προγραμματίσουμε ραντεβού!

Παρουσίαση του Προέδρου της ΔΕΔΙΣΑ με τίτλο: Καθαριότητα και Ανακύκλωση: Έχουν σχέση με τον Βιώσιμο Τουρισμό;

Presentation by the President of DEDISA with title: Cleanliness and Recycling: Are they related to Sustainable Tourism?

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις 14 Οκτωβρίου 2022, το φόρουμ «CREaTE: Ένα Βιώσιμο Μέλλον για τον Τουρισμό» το οποίο διοργανώθηκε από  τον Δήμο Χανίων και τη Bespoke Communications, με την υποστήριξη του ΕΟΤ.

Στο φόρουμ συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ), κ. Τσουπάκης Μιχαήλ με σχετική παρουσίαση. Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του πραγματεύτηκε τη σχέση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τον Βιώσιμο Τουρισμό.

Αρχικά αναφέρθηκε στη σημασία της ανακύκλωσης και στο πως ο τουριστικός τομέας επηρεάζει την παραγωγή αποβλήτων. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα βασικών δράσεων που μπορούν να εφαρμοστούν από τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και επερχόμενες υποχρεώσεις τους. Tέλος, στην ομιλία αναφέρθηκαν καλά παραδείγματα δράσεων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και του Δήμου Χανίων, αναφορικά στην χωριστή συλλογή και τη Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ), καθώς και σε επερχόμενες δράσεις ΔσΠ και ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης, που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα.

«Μόνο μέσα από την πλήρη και στενή συνεργασία Δήμου, φορέων, επαγγελματιών και πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Ανακύκλωσης και Καθαριότητας θα φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο, έναν βιώσιμο τουρισμό».

 

On Friday, October 14, the forum “CREaTE: A Sustainable Future for Tourism”, organized by the Municipality of Chania and Bespoke Communications, with the support of the Greek National Tourism Organization, was successfully completed.

The President of DEDISA S.A (OTA), Mr. Tsoupakis Michael, participated in the forum with presentation. Ιn his presentation, discusses the relationship between Cleanliness, Recycling and Sustainable Tourism.

At the beginning, the importance of recycling and how the tourism affects waste production at Chanea Municipality are explained. Examples of key actions that can be implemented by tourism businesses for proper waste management and waste reduction are mentioned. Also, there are references to upcoming obligations for tourist businesses in accordance with the Greek law. Finally, good practices regarding the separate collection of waste and waste separation at source by the Inter-municipal Solid Waste Management Enterprise [DEDISA S.A. (OTA)] and the Municipality of Chania, as well as upcoming awareness-raising actions, which are directly related to the local tourism industry are mentioned.

«Only through the cooperation of the Municipality, institutions, professionals and citizens on issues of environmental management, Recycling and Cleanliness will we achieve the desired goal, a sustainable tourism».

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση του υπό εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση από τους Φο.Δ.Σ.Α. Κρήτης: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και ΕΣΔΑΚ του υπό εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), την Τρίτη 11/10/2022 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στην Παρουσίαση που αποτελούσε και δράση Διαβούλευσης με τους Δήμους και λοιπούς κοινωνικούς εταίρους παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλης Γραφάκος, Δήμαρχοι και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι του νησιού, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης και εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Την παρουσίαση έκαναν οι μελετητές του έργου (ΕΠΤΑ Α.Ε. – Ηλιόπουλος Γεώργιος, Χημικός Μηχανικός και κα Μπούρκα Όλγα, Χημικός Μηχανικός) και ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετικά με τις προβλέψεις του.

Ειδικότερα παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο Σχέδιο διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του νησιού, το οποίο θα πρέπει μέχρι και το 2030 να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία.

Το Περιφερειακό σχέδιο αναφέρεται στη διαχείριση των ρευμάτων στερεών αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια Κρήτης και αποτελούν αντικείμενο του ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), όπως είναι απόβλητα αστικού τύπου, Βιομηχανικά απόβλητα, Γεωργοκτηνοτροφικά και απόβλητα κατασκευών, Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων και από κατ΄οίκον νοσηλεία, καθώς και λοιπά ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση. Στόχος του σχεδίου είναι η προώθηση ενός εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον, με άξονα προτεραιότητας την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, τη διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος (βιοαπόβλητα) και την επιτόπια αξιοποίησή του όπου αρμόζει, την ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση, αλλά και του κόστους διαχείρισής τους.

Για την εκπόνηση/αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) έχει συσταθεί Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από πλευράς της ΔΕΔΙΣΑ: τον κ. Πατεράκη Κων/νο, Γενικό Διευθυντή και την κα Φλεμετάκη Μαρία, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΔΙΣΑ, από πλευράς του ΕΣΔΑΚ: την κα Γιακουμάκη Ιωάννα, ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός και τον κ. Στυλιανίδη Νικόλαο ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό του ΕΣΔΑΚ, καθώς και από τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης την κα Καργάκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο, οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμοι) καλούνται να επικαιροποιήσουν τα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων τους ώστε να εναρμονιστούν με τους τεθέντες, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, στόχους προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωσης για τα αστικά στερεά απόβλητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νομό Χανίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί -από την άνοιξη του 2022- τα έξι από τα επτά τοπικά σχέδια των Δήμων (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Χανίων), ενώ το έβδομο (Σφακίων) βρίσκεται υπό εκπόνηση.

Στη παρουσίαση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΔΚ, κ. Σοφιανός Σπύρος και από τη ΔΕΔΙΣΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Τσουπάκης Μιχαήλ, ο Γενικός Διευθυντής κ. Πατεράκης Κωνσταντίνος, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραμπατσάκης Ηρακλής, η κα Μαρία Φλεμετάκη Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών & θεμάτων Χημικού Μηχανικού και η κα Καλφάκη Ελπίδα, καθώς και η κα Αικατερίνη Κατσιαγάννη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Χανίων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με την Επιτροπή Αειφορίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), μεταξύ της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] και της Επιτροπής Αειφορίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην οποία συμμετείχαν οι:

 • Πατεράκης Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
 • Κονταξάκης Μιχαήλ, Διευθυντής ΧΥΤΥ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
 • Απόστολος Βουλγαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Μανδαλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Ευπρέπιος Μπαραδάκης, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Έλλη Μπέκου, Φοιτήτρια Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Η συνάντηση είχε στόχο την ανταλλαγή απόψεων για θέματα σχετικά με την προώθηση της  περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής αειφορίας, καθώς και των  πολιτικών, των στόχων, των οδηγιών, των θεμάτων και των δράσεων, στον βαθμό που αυτά εμπλέκουν ή αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό ή θεσμικό αντικείμενο του Πολυτεχνείου και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία εντάσσεται.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν διεξοδικά ζητήματα που αφορούν την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, την Πρόληψη και Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, την Διαλογή στην Πηγή περισσότερων ρευμάτων αποβλήτων και την μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο χώρο του Εργοστασίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Αθήνα.

Στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με τίτλο “Επιτάχυνση της Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία – Ευκαιρίες & Κίνδυνοι”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το διήμερο 28 & 29 Σεπτέμβρη, συμμετείχε η Διαδημοτική Επιχείρηση Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΦοΔΣΑ.

Στο συνέδριο έδωσαν το «παρών» ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ, Μιχάλης Τσουπάκης και ο Γενικός Διευθυντής, Κώστας Πατεράκης οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης, ενώ συμμετείχαν σε ειδική συνεδρία με τίτλο «Διακυβέρνηση & Θεσμικό Πλαίσιο για την μετάβαση στην ΚΟ» και θεματολογία:

 • Θεσμικό Πλαίσιο, δευτερογενής Νομοθεσία και Ειδικά Σχέδια Δράσης (εκκρεμότητες, ελλείψεις, αδυναμία εφαρμογής),
 • Συντονισμός, Στελέχωση, Οργάνωση των αρμόδιων φορέων & Συνέργειες (Εθνικό Συμβούλιο, Εθελοντικές Συμφωνίες, κλπ.),
 • Παρατηρητήριο – Δείκτες-Παρακολούθηση Προόδου,
 • Εκσυγχρονισμός και θέσπιση νέων Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ).

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν προσέγγισαν ολιστικά το στόχο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και αφορούσαν:

 • Επανασχεδιασμό προϊόντων
 • Πρόληψη-Ελαχιστοποίηση
 • Διαλογή στην Πηγή & Ανακύκλωση
 • Στελέχωση ΦοΔΣΑ & Δήμων
 • Καινοτομία & διασύνδεση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με τους ΦοΔΣΑ
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία για το ΠΕΚΑ 2021-2027
 • Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης, η κα Μαρία Φλεμετάκη, Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών & θεμάτων Χημικού Μηχανικού της Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ και η κα Αικατερίνη Κατσιαγάννη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Χανίων.

Scroll to top