Μήνας: Απρίλιος 2023

Σύντομα…

 

Δεύτερη Τεχνική Συνάντηση για το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα «Συμμετέχω!»

Η ΔΕΔΙΣΑ εχθές, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποίησε την πρώτη Τεχνική Συνάντηση για τη Δράση III, με εκπροσώπους τοπικών κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο της Πράξης «Συμμετέχω!», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανίων ο κ. Σταματάκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., από την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων – Διαμερισμάτων Νομού Χανίων «Άπτερα» η κα Καραγιαννάκη Μάρθα, Γραμματέας Δ.Σ. και ο κ. Ψαρομίληγγος Διονύσιος Μέλος Δ.Σ., από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων η κα Τσεσμελή Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και η κα Περουλάκη Βάσω, Μέλος Δ.Σ., από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Ενετικού Λιμένα η κα Παρασκευάκη Άρια, Πρόεδρος Δ.Σ., από το Σωματείο Επισιτισμού Νομού Χανίων ο κ. Αποστολάκης Ιωσήφ, Πρόεδρος Δ.Σ., από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων (ΟΕΒΕΝΧ) ο κ. Τσοντάκης Στέφανος Γραμματέας Δ.Σ., από τον Σύλλογο Εμπορικών και Τουριστικών Καταστημάτων Παλιάς Πόλης η κα Παπαδουλάκη Νίνα, Πρόεδρος Δ.Σ., από τον Σύλλογο αδειούχων λογιστών φοροτεχνικών Χανίων η κα Σγουράκη Ευφροσύνη Μέλλος Δ.Σ., καθώς και από τη ΔΕΔΙΣΑ ο κ. Πατεράκης Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής και υπηρεσιακά στελέχη: η κα Φλεμετάκη Μαρία, ο κ. Βαρδάκης Εμμανουήλ, ο κ. Γιαννακόπουλος Αθανάσιος, η κα Βαλυράκη Ιωάννα – Σταυρούλα και ο κ. Χατζηδάκης Σταύρος.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν εν συντομία το σύνολο των Δράσεων του Επικοινωνιακού Προγράμματος «Συμμετέχω!» και συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλεπόμενα στη ΔΡΑΣΗ ΙΙI «Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των Κ.Υ.Ε. και λοιπών παραγωγών για την ορθή διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων και άλλων απορριμμάτων» με αναφορές και στη ΔΡΑΣΗ ΙΙ «Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των επισκεπτών της Περιοχής Παρέμβασης μέσω των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των Κ.Υ.Ε. και λοιπών επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών».

Η συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επικοινωνιακού Προγράμματος, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της υποστήριξής τους σε ζητήματα που τους αφορούν, καθώς και στη δημιουργία μόνιμων ομάδων συνεργασίας και διαύλου επικοινωνίας, ώστε, αφενός να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ενημέρωσης αλλά και, αφετέρου, να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των δράσεων του προγράμματος.

Η εν λόγω Πράξη «Συμμετέχω!», αφορά σε υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών, για την εναλλακτική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και των επιμέρους ρευμάτων τους – ανάπτυξη συστήματος «επιβράβευσης» επιχειρηματιών και κατοίκων και αποτελεί το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα για την Πράξη «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ».

   

Πρώτη Τεχνική Συνάντηση για το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα «Συμμετέχω!»

Η ΔΕΔΙΣΑ πραγματοποίησε Τεχνική Συνάντηση, με εκπροσώπους τοπικών κοινωνικών εταίρων, για την παρουσίαση της Πράξης «Συμμετέχω!», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στη συνάντηση συμμετείχαν, από τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων η κα Κυριακάκη Θεοδώρα, Πρόεδρος Δ.Σ., από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης ο κ. Κυριακάκης Μιχαήλ, Προέδρος Δ.Σ. καθώς και από την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων – Διαμερισμάτων Νομού Χανίων «Άπτερα» ο κ. Σταθάκης Χρυσοβαλάντης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ, ο κ. Βαρδάκης Εμμανουήλ, η κα Φλεμετάκη Μαρία, ο κ. Γιαννακόπουλος Αθανάσιος, η κα Βαλυράκη Ιωάννα και ο κ. Χατζηδάκης Σταύρος.

Η εν λόγω Πράξη «Συμμετέχω!», αφορά σε υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών, για την εναλλακτική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και των επιμέρους ρευμάτων τους και αποτελεί το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα για την Πράξη «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν εν συντομία το σύνολο των Δράσεων του προγράμματος και συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλεπόμενα στην ΔΡΑΣΗ ΙΙ «Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των επισκεπτών της Περιοχής Παρέμβασης. μέσω των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των Κ.Υ.Ε. και λοιπών επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών» και στη ΔΡΑΣΗ ΙΙI «Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των Κ.Υ.Ε. και λοιπών παραγωγών για την ορθή διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων και άλλων απορριμμάτων».

Σκοπός της συνάντησης ήταν, αφενός, οι εκπρόσωποι των φορέων να συμμετέχουν ενεργά με τις δικές τους απόψεις στην τελική διαμόρφωση των δράσεων του προγράμματος και αφετέρου να σταθούν αρωγοί και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης.

“Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ»:
Το νέο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» καλεί τους πολίτες η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] των Χανίων. Το πρόγραμμα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει πολίτες και επαγγελματίες, αλλά και επισκέπτες στη μείωση (πρόληψη) παραγωγής απορριμμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαλογή στην πηγή απορριμμάτων συγκεκριμένων κατηγοριών.

Στόχος του έργου, όπως αυτό παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων είναι η ενημέρωση των πολιτών, των επαγγελματιών, αλλά και των επισκεπτών, στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χανίων, για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων όπως είναι η μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και συσκευασιών, διακριτή διαχείριση για ηλεκτρικές στήλες, ΑΗΗΕ, ιατροφαρμακευτικά, απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τηγανέλαια κλπ. Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος προωθείται η υποκίνηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών για τη διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) και την ανακύκλωση. Επιδιώκεται με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και γενικότερα, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν εξειδικευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών, των επισκεπτών και των επαγγελματιών για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων τους.

Αναλυτικότερα, στις δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται:

  1. Ενημερωτική εκστρατεία για θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης, καθώς και διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των αστικών στερεών αποβλήτων και των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης τους, που λειτουργούν / θα λειτουργήσουν στην Περιοχή Παρέμβασης.
  2. Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των επισκεπτών της Περιοχής Παρέμβασης (Π.Π.) μέσω των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) και λοιπών επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
  3. Εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων των Κ.Υ.Ε. και λοιπών παραγωγών για την ορθή διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων και άλλων απορριμμάτων.
  4. Ενημέρωση του κοινού, για τα υπάρχοντα δίκτυα συλλογής ειδικών ρευμάτων αστικών αποβλήτων.
  5. Ανάπτυξη συστήματος «επιβράβευσης» επιχειρηματιών και κατοίκων.
  6. Βιωματικά εργαστήρια και δράσεις προώθησης της πρόληψης δημιουργίας αστικών στερεών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης.

Ο κος Μιχαήλ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΔΙΣΑ ξεκινάει την υλοποίηση του Προγράμματος «Συμμετέχω!» στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερης σημασίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς είναι το πρώτο ολοκληρωμένο Επικοινωνιακό Πρόγραμμα σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στο Δήμο Χανίων. Προτεραιότητα μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που προσφέρεται στην πόλη μας. Στόχος μας είναι το έτος 2023 να είναι έτος ανακύκλωσης για το Δήμο μας».

Ο κος Κωνσταντίνος ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, Γενικός Διευθυντής ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δήλωσε σχετικά: «Το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα «Συμμετέχω!» που θα αρχίσει να υλοποιείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τη ΔΕΔΙΣΑ, θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και την κατανόηση των απαιτήσεων από τους χρήστες, για την αποτελεσματικότητα της απόδοσης του εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων που θα εφαρμοσθεί στα Χανιά, ώστε να προσεγγίσουμε με βέλτιστο τρόπο τους στόχους που τίθενται από τη νομοθεσία. Επιπλέον σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα επαναχρησιμοποίησης, αλλά και πρόληψης – μη δημιουργίας στερεών αποβλήτων. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν σημαντικά όπλα. Όσο περισσότερες δράσεις και προγράμματα προωθηθούν σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση, την πρόληψη αλλά και την ανακύκλωση, τόσοι περισσότεροι άνθρωποι θα ενημερωθούν για τη σημασία της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι η ανακύκλωση να γίνει καθημερινή συνήθεια και ρουτίνα στους πολίτες όπου θα χρειάζεται μόνο υπενθύμιση του σκοπού και των μέσων ανακύκλωσης.».

Η κα Μαρία ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ, Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών και θεμάτων Χημικού Μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ, συντάκτρια και Υπεύθυνη της πράξης «Συμμετέχω!», παρουσίασε αναλυτικά τις Δράσεις του Επικοινωνιακού Προγράμματος και επισήμανε ότι ο χαρακτήρας της Δημοσιότητας και της Πληροφόρησης μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος είναι κατ’ εξοχήν προπαρασκευαστικός των προϋποθέσεων εφαρμογής των δράσεων Διαλογής στην Πηγή Χαρτιού (ΔσΠ) και Βιοαποβλήτων που θα εφαρμοστούν μέσω της Πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» στην Περιοχή Παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE του Δήμου Χανίων.

Ανέφερε επίσης ότι, η Πράξη (το «Συμμετέχω!») είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) του Δήμου Χανίων, ενώ έχει εξειδικευθεί σύμφωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά της Περιοχής Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων RECODE, με στόχο να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει προκύψει και από κατευθύνσεις τοπικών κοινωνικών και οικονομικών εταίρων μέσω τεχνικών συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο διαβούλευσης του σχεδίου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ – RECODE) του Δήμου Χανίων.

Στη συνέχεια η κα Νικολακοπούλου Ελένη, της Αναδόχου Εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Μ. ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο DEBRIEF που αναδείχθηκε μέσω Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού και θα υλοποιήσει το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα, παρουσίασε τη μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού έργου.

 

Το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Συμμετέχω!» του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, με κωδικό MIS 5089184, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6α) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the Core for DevelopmentRECODE-), η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

 

Επίσκεψη στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ

Πρόγραμμα “Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας”.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, τις ημέρες Τετάρτη 29 και Παρασκεύη 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων (ΕΜΑΚ), από τέσσερα τμήματα της Α’ Τάξης Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας (Γαλατά), με 47 μαθητές και 3 καθηγητές στην πρώτη επίσκεψη και 39 μαθητές και 3 καθηγητές στην δεύτερη επίσκεψη.

Κατά τη διάρκεια των δύο επισκέψεων, μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από τον κ. Χαζιράκη Παναγιώτη, Υπεύθυνο Τμήματος Χημείου στο ΕΜΑΚ, για τη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών που πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ, το διαχωρισμό των στερεών απορριμμάτων, την ανάκτηση των πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, αλλά και τη τελική διάθεση των υπολειμμάτων, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαχωρισμού των στερεών απορριμμάτων και να ενημερωθούν για το πως μπορεί ο καθένας να συμβάλει στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, καθώς και για τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και της ανακύκλωσης.

Scroll to top