Μήνας: Ιούνιος 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της δεδισα α.ε. (οτα)_ιούλιος 2023_signed_αναρτημένη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 04/07/2023 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11.00 πμ

 

Επίσκεψη στο Ναυταθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κυδωνίας Χανίων ΆΝΕΜΟΣ

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της μαθητιώσας νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, όπου την καλοκαιρινή περίοδο το πρόγραμμα συνεχίζεται με επισκέψεις σε καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά, και συγκεκριμένα στο Ναυταθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κυδωνίας ΆΝΕΜΟΣ, όπου έλαβαν ενημέρωση από αρμόδιο στέλεχός της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τα οφέλη της, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται καθώς  και για το σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον. Οι μαθητές, συμμετείχαν ενεργά στην παρουσίαση θέτοντας τις δικές τους απαντήσεις και ερωτήσεις.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές στα πλαίσια της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Περισσότερους από 1,2 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων για ανακύκλωση συγκεντρώθηκαν από τον Δήμο Χανίων και τη ΔΕΔΙΣΑ

Περισσότερους από 1,2 τόνους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συγκέντρωσαν τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), με το σύστημα «πόρτα-πόρτα», κατά τη διάρκεια της δράσης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14/06/2023.

Η δράση που διήρκησε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε έπειτα από αυξημένη ζήτηση από τους πολίτες, ενώ σε αυτή συμμετείχαν όσοι είχαν δηλώσει εκ των προτέρων ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, απ΄ όλη τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Χανίων.

Η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και οι πολίτες ενδιαφέρονται να ανακυκλώσουν τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές τους.

Νέος εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], πραγματοποιήθηκε προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, οι προμήθειες αφορούν δύο μηχανήματα:

  1. Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου αρθρωτού φορτωτή JCB 403 Plus για την διαλογή και μεταφορά των Ογκωδών και πράσινων Αποβλήτων που εισέρχονται στο ΕΜΑΚ Χανίων, συμβατικού ποσού 50.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 45.000 € από την ΠΠΑ Κρήτης και κατά 5.000 €, καθώς και 12.000 € (ποσό αναλογούντος ΦΠΑ) από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
  2. Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναστροφέα σωρών κομπόστ KOMPTECH TOPTURN X4500 XL BLADE EDITION, για την επιτάχυνση της ωρίμανσης του κόμποστ, συμβατικού ποσού 348.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 348.000 € από την ΠΠΑ Κρήτης και κατά 83.520 € (ποσό αναλογούντος ΦΠΑ) από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Οι προμήθειες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2021 – 2025 και από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), με υπεύθυνο έργου τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Ηρακλη Καραμπατσάκη.

Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ A.E. (OTA) από φοιτητές Πανεπιστημίων της Ασίας του έργου GREENUS.

Φοιτητές από τρία Πανεπιστήμια της Ασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2, πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων (ΕΜΑΚ), της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] στο Ακρωτήρι, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «GREEN waste management new edUcation System for recycling and environmental protection in Asia (GREENUS)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα φοιτητές από τα: 1) Hanoi University of Science and Technology, 2) Can Tho University και 3) Ho Chi Minh City University of Technology, συνοδευόμενοι από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ, Δημήτρη Καλδέρη, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από τη Χριστίνα Τσαμουτσόγλου, Υποδιευθύντρια Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ε. Χανίων, τη συλλογή, την επεξεργασία τους, καθώς και για την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, την παραγωγή κόμποστ από το οργανικό κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων, αλλά και από τα βιοαπόβλητα και τέλος για τη διάθεση των υπολειμμάτων στο παρακείμενο ΧΥΤΥ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο συγκεκριμένο έργο αφορούν στην παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με βάση την πολυετή εμπειρία της συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς διαχείρισης αποβλήτων στο Βιετνάμ και την Ευρώπη και προτείνει βέλτιστες πρακτικές ανάλογα με το κλάσμα αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, ο φορέας έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις του έργου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Βιετνάμ.

Με ενημερωτικό περίπτερο η ΔΕΔΙΣΑ στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος από το Δήμο Χανίων στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Σάββατο 10 Ιουνίου, με δικό της ενημερωτικό περίπτερο παροχής πληροφοριών στο κοινό, στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Προγράμματος “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ».

Στελέχη της υπηρεσίας υποδέχονταν κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) που ισχύει στα Χανιά, τις δραστηριότητες της ΔΕΔΙΣΑ και τις υπηρεσίες του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και του Χ.Υ.Τ. Χανίων.

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων, σε θέματα σχετικά με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση, τη σημασία της πρόληψης καθώς και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, με τις ενημερώσεις διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση, καθώς και τσάντες επαναχρησιμοποίησης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους πολίτες για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν για την ενημέρωσή τους, καθώς και για την πρόθεσή τους να υπάρξει συνεχή ενημέρωση εκ μέρους του φορέα μας για σχετικά θέματα, μέσω ενός ηλεκτρονικού δίαυλου επικοινωνίας.

Το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Συμμετέχω!» του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, με κωδικό MIS 5089184, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 20 4-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Συλλογή Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων «πόρτα-πόρτα»

Ο Δήμος Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ, πραγματοποιούν για ακόμα μια φορά τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα «πόρτα-πόρτα».

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, από τις 6:30 έως τις 13:00, το συνεργείο θα περάσει από την πόρτα κάθε σπιτιού, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να λάβουν τις σχετικές οδηγίες για τον τρόπο και τις ώρες που θα γίνει η αποκομιδή, στο τηλέφωνο: 28213 41777, καθημερινές από 08:00 έως 14:30 (εκτός Σάββατο-Κυριακή).

Επισημαίνεται, ότι από τη δράση συγκεντρώνονται δεκάδες τόνοι ηλεκτρικών αποβλήτων, οι οποίοι αφού μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), οδηγούνται για ανακύκλωση.

Υπενθυμίζουμε την καμπάνια του Δήμου Χανίων για την καθαριότητα, «Ραντεβού στην πόρτα σας»: https://youtu.be/4RsHsKxq9jU

Με μεγάλη επιτυχία οι δράσεις της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στον Δημοτικό Κήπο Χανίων.

Πλούσιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στον Δημοτικό Κήπο Χανίων πραγματοποίησε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2023, η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] του Νομού Χανίων.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν «Παζάρι Ανταλλαγής Προϊόντων» στο οποίο συμμετείχε πλήθος πολιτών και ανταλλάχθηκαν περισσότερα από 200 αντικείμενα όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, λευκά είδη, παιχνίδια και διακοσμητικά αντικείμενα. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν δεκάδες πολίτες που πρόσφεραν/χάρισαν προϊόντα για το ανταλλακτικό παζάρι, με τη συμμετοχή τους να είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Σκοπός της ΔΕΔΙΣΑ, μετά από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των πολιτών, είναι να καθιερωθεί η συγκεκριμένη δράση τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν δυο εξειδικευμένες «Θεατρικές Παραστάσεις», όπου ενημέρωναν με πρωτότυπο τρόπο τους θεατές για θέματα που αφορούν στην πρόληψη και στη μείωση των απορριμμάτων, στην επαναχρησιμοποίηση καθώς και για το πρόγραμμα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) καθώς επίσης και για τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων και των βιοαποβλήτων. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους συντελεστές των θεατρικών παραστάσεων, Μαρίνα Πανηγυράκη, Σπύρο Ανδρουλάκη, Νίκη Κανταρίδου, Παναγιώτη Ζαφείρη και τον μικρό Κωνσταντίνο Πετρομιχελάκη, για το όμορφο αποτέλεσμα!

Παράλληλα, λειτούργησε και «Ενημερωτικό Περίπτερο» για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) που ισχύει στον Δήμο Χανίων, τις δραστηριότητες της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) καθώς και τις υπηρεσίες του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης – Χ.Υ.Τ. (ΕΜΑΚ) Χανίων.

Στο χώρο τον εκδηλώσεων, παρευρέθηκε ο Προέδρος της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Μιχάλης Τσουπάκης, όπου με σχετική δήλωση επισήμανε ό,τι η ΔΕΔΙΣΑ θα πραγματοποιήσει πολλές δράσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση των αποβλήτων και την απόκτηση μιας νέας νοοτροπίας στη διαχείριση των απορριμμάτων μας.

Έπειτα, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Κωνσταντίνος Πατεράκης αναφέρθηκε στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την ημέρα όπου στοχεύουν «στην αποσαφήνιση εννοιών όπως τη πρόληψη, την ελαχιστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο σύστημα χρέωσης ανταποδοτικών τελών για το οποίο σχεδιάζεται να εφαρμοστεί πιλοτικά στη περιοχή των Κουνουπιδιανών καθώς και στη περιοχή του Αγίου Ματθαίου. Όπως δήλωσε, ο κ. Πατεράκης «η χρέωση στους πολίτες είναι οριζόντια, ενώ θα έπρεπε να είναι αντικειμενική όπου η χρέωση θα γίνεται με βάση το βάρος των αποβλήτων που παράγει ο κάθε πολίτης».

Ξεχωριστές ήταν οι ευχαριστίες που απηύθυναν οι αρμόδιοι, σε όλους τους συντελεστές που συνέδραμαν για να υλοποιηθούν οι δράσεις.

Κύριοι συντελεστές της οργάνωσης των Δράσεων ήταν τα στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ, Φλεμετάκη Μαρία, συντάκτρια και Υπεύθυνη της πράξης «Συμμετέχω!», Σταύρος Χατζηδάκης, Ιωάννα-Σταυρούλα Βαλυράκη, με την υποστήριξη του Μανώλη Βαρδάκη, του Θανάση Γιαννακόπουλου, καθώς και της Τζένης Δασκαλάκη. Ευχαριστίες εκφράζονται και στα μέλη της Αναδόχου για το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα «Συμμετέχω!», Ελένη Νικολακοπούλου, Φραγκίσκα Κουκουλά και Χριστίνα Καραβασίλη.

Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Προγράμματος “Συμμετέχω!” στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ», που υλοποιεί η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει πολίτες και επαγγελματίες, αλλά και επισκέπτες στον Δήμο Χανίων, στη μείωση (πρόληψη) παραγωγής απορριμμάτων και την αποτελεσματικότερη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) απορριμμάτων συγκεκριμένων κατηγοριών.

Το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Συμμετέχω!» του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, με κωδικό MIS 5089184,  η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη συμβάσης «Εκποίησης – Πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Μεταλλικών Υλικών για 2023-2028»

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Νέα / Ανακοινώσεις, Τελευταία νέα
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη συμβάσης «Εκποίησης – Πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Μεταλλικών Υλικών για 2023-2028»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 04-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για 2023-2028

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 04/2023

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη συμβάσης «Εκποίησης – Πώλησης Διαχωρισμένου Ανακυκλώσιμου Πλαστικού LDPE/PE-Film για 2023-2028»

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Νέα / Ανακοινώσεις, Τελευταία νέα
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη συμβάσης «Εκποίησης – Πώλησης Διαχωρισμένου Ανακυκλώσιμου Πλαστικού LDPE/PE-Film για 2023-2028»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02-2023 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ LDPE-PE Film ΥΛΙΚΟΥ για 2023-2028

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 02/2023

Scroll to top