Μήνας: Απρίλιος 2024

Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας

Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Mια ακόμη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών από τη ΔΕΔΙΣΑ.

Ειδικότερα, αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, ο κ. Βαρδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Εναλλακτικής Διαχείρισης, μέσω μιας ενδιαφέρουσας παρουσίασης ενημέρωσε τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουμε. Επιπλέον δόθηκε έμφαση στη διαδικασία της ανακύκλωσης, στο ποια υλικά ανακυκλώνονται ή δεν ανακυκλώνονται καθώς και στη σπουδαιότητά της.

Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι προβληματίστηκαν με αυτά τα δεδομένα θέτοντας ερωτήσεις για τις οποίες έλαβαν απαντήσεις. Παράλληλα διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με οδηγίες ανακύκλωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και τη σπουδαιότητα της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγουμε καθημερινά, να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Επίσκεψη στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ

Πρόγραμμα “Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας”.

Την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων, από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου (ΚΠΕ) σε συνεργασία με το 12Ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, στο πλαίσιο διήμερης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τριάντα έξι (36) μαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από τον κ. Χαζιράκη Παναγιώτη, Υπεύθυνο Τμήματος Χημείου στο ΕΜΑΚ, για τη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών που πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ, το διαχωρισμό των στερεών απορριμμάτων, την ανάκτηση των πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, αλλά και τη τελική διάθεση των υπολειμμάτων, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαχωρισμού των στερεών απορριμμάτων που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και να ενημερωθούν για το πως μπορεί ο καθένας να συμβάλει στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, καθώς και για τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης.

Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Πλατανιά

Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 επισκεφθήκαμε το Νηπιαγωγείο Πλατανιά για να ενημερώσουμε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς, με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, οι μικροί μας μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις αρνητικές επιπτώσεις των απορριμμάτων που παράγουμε, για τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τα οφέλη της καθώς και για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται.

Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι αν και σε μικρή ηλικία συμμετείχαν ενεργά θέτοντας τις δικές τους απαντήσεις και ερωτήσεις. Παράλληλα διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό, σχετικό με την ανακύκλωση.

Βασικός στόχος της ενημέρωσης των μαθητών, είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσκεψη στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ

Πρόγραμμα “Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας”.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσσας Νεολαίας” της ΔΕΔΙΣΑ, την Παρασκευή 19/4/2024 μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων.

Περίπου πενήντα πέντε (55) μαθητές ξενόγλωσσου τμήματος Δημοτικού, Γυμνάσιου και Λυκείου καθώς και έξι (6) εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από τον κ. Χαζιράκη Παναγιώτη, Υπεύθυνο Τμήματος Χημείου στο ΕΜΑΚ, για τη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων που πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ, τη διαδικασία της κομποστοποίησης, για την παραγωγή φυσικού λιπάσματος, το διαχωρισμό των στερεών απορριμμάτων, την ανάκτηση των πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, αλλά και τη τελική διάθεση των υπολειμμάτων, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενημερώθηκαν για το πως μπορεί ο καθένας να συμβάλει στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, για τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και της ανακύκλωσης.

Επίσκεψη στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ

Πρόγραμμα “Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας”.

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ, από σαράντα έξι (46) μαθητές της Β’, Γ’ και Δ΄ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων καθώς και τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από τον κ. Χαζιράκη Παναγιώτη, Υπεύθυνο Τμήματος Χημείου στο ΕΜΑΚ, για τη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων που πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ, το διαχωρισμό των στερεών απορριμμάτων, την ανάκτηση των πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, αλλά και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Είχαν την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαχωρισμού των στερεών απορριμμάτων και να ενημερωθούν για το πως μπορεί ο καθένας να συμβάλει στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, καθώς και για τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και της ανακύκλωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και την προσωπική ευθύνη απέναντι σε αυτό. Ως μελλοντικοί πολίτες, να ευαισθητοποιηθούν στα περιβαλλοντικά προβλήματα αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης και να υιοθετήσουν καλές πρακτικές για την αντιμετώπισή τους.

Επίσκεψη στο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Βατολάκκου

Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης των Μαθητών της ΔΕΔΙΣΑ, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Βατολάκκου, συμμετείχαν στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε από αρμόδιο στέλεχός της, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, μέσα από μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση, οι μικροί μας μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τα οφέλη της, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται. Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι αν και σε μικρή ηλικία συμμετείχαν ενεργά θέτοντας τις δικές τους απαντήσεις και ερωτήσεις. Παράλληλα διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό, σχετικό με την ανακύκλωση.

Βασικός στόχος της ενημέρωσης των μαθητών, είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευσή τους σε θέματα ανακύκλωσης, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής των επόμενων γενεών και τη βιωσιμότητα του πλανήτη, καθώς οι μαθητές αποτελούν τους μελλοντικούς πολίτες μιας κοινωνίας.

Επίσκεψη στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ

Πρόγραμμα “Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας”.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων, από επτά (7) μαθητές και δύο (2) συνοδούς του Παιδικού Σταθμού “Το Μανιταρόσπιτο” και ενενήντα οκτώ (98) μαθητές και πέντε (5) συνοδούς του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών.

Συγκεκριμένα μαθητές και εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από τον κ. Χαζιράκη Παναγιώτη, Υπεύθυνο Τμήματος Χημείου στο ΕΜΑΚ, για τη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών που πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ, το διαχωρισμό των στερεών απορριμμάτων, την ανάκτηση των πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, αλλά και τη τελική διάθεση των υπολειμμάτων, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαχωρισμού των στερεών απορριμμάτων και να ενημερωθούν για το πως μπορεί ο καθένας να συμβάλει στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, καθώς και για τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και της ανακύκλωσης.

Επίσκεψη στο 1ο Νηπιαγωγείο Αρωνίου

Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της μαθητιώσας νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, στο 1ο Νηπιαγωγείο Αρωνίου, όπου αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, ο κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντής Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενημέρωσε τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.

Συγκεκριμένα ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται, για τα οφέλη της και το σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον καθώς και για τις αρνητικές επιπτώσεις των απορριμμάτων που παράγουμε στο περιβάλλον και την ανάγκη μείωσής τους. Παράλληλα διανεμήθηκε και ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση. Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς για το όμορφο αναμνηστικό που μας χάρισαν.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

 

Επίσκεψη στο ΓΕΛ Κισσάμου
Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Στις 8/4/2024, ημέρα Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της μαθητιώσας νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, στο Γενικό Λύκειο Κισσάμου, στο χώρο εκδηλώσεων του Δήμου Κισσάμου.

Μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις αρνητικές επιπτώσεις των απορριμμάτων που παράγουμε στο περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ανακύκλωσης. Δόθηκαν πληροφορίες για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται καθώς και για τα οφέλη της και το σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον. Οι μαθητές, συμμετείχαν ενεργά στην παρουσίαση θέτοντας τους δικούς τους προβληματισμούς.

Σκοπός των ενημερώσεων είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με προσωπικό) για τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής και εργασίες διαχείρισης ιλύος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2024-OJS070-00206980-el-ts enotices published

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

espd-request-v2 (1)

20240517 espd-request-v2_signed

Πέρας προθεσμίας υποβολής προσφορών: 20/5/2024  και ώρα 15:30 μ.μ.

Αριθμός διακήρυξης: 02/2024

 

Scroll to top