Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου πως είναι οι πιο συχνά απορριπτόμενες συσκευές του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σπίτι του. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό το όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας.

Αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής και συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου του πλανήτη μας

Σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχουν εγκατασταθεί, ειδικοί κάδοι για την συγκέντρωση παλιών μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που οι κάτοχοί τους θεωρούν ότι είναι απόβλητα.

Πού μπορώ να ανακυκλώσω τις παλιές μου ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές?
Πάτα εδώ για να δεις που μπορείς να http://www.electrocycle.gr/network

Πού μπορώ να ανακυκλώσω λαμπτήρες και παλαιά φωτιστικά?
Πάτα εδώ για να δεις που μπορείς να http://fotokiklosi.gr/

Εικόνες κάδων για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Φυλλάδιο ΑΗΗΕ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), στην Δημοτική Ενότητα Χανίων, παράλληλα με την υπηρεσία ογκωδών αντικειμένων εκτελεί την συλλογή πόρτα-πόρτα για τις μεγάλου μεγέθους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Επίσης διαθέτει τηλέφωνο επικοινωνίας 28213 – 41777 με μόνιμη τηλεφωνική γραμμή, άμεσης απάντησης εντός εργάσιμων ωρών και ημερών.

Scroll to top