Ανακύκλωση

Η ΔΕΔΙΣΑ ξεκίνησε πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για το χαρτί από το 1994. Το 2005 υπογράφτηκε συμφωνία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) δίνοντας νέα ώθηση στην ανακύκλωση. Σήμερα έχουν τοποθετηθεί στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητάς Χανίων πάνω από :

 • 2.850 μπλε κάδοι των 660 & 1100 λίτρων για την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και μετάλλων
 • 550 κίτρινους κάδους και κώδωνες για την ανακύκλωση γυαλιού.

Σήμερα με ένα στόλο 14 οχημάτων, σε απορριμματοφόρα χαμηλής συμπίεσης, βοηθητικά και γερανοφόρα οχήματα πραγματοποιούνται ετησίως πάνω από 3.000 δρομολόγια, την Περιφερειακή ενότητα Χανίων..

Με την ραγδαία αύξηση των απορριμμάτων & τις εξελίξεις να τρέχουν, στο χώρο μας, αυξάνουν και οι απαιτήσεις για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και η εναλλακτική διαχείριση αποτελεί ένα κύριο μέρος.

Ο διαχωρισμός των υλικών γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από την βιομηχανία σε :

 • Χαρτόνι
 • Χαρτί
 • Έντυπα & εφημερίδες
 • Τετραπάκ
 • Πλαστικό φιλμ και νάϋλον
 • Πλαστικά PE
 • Πλαστικά PET/PETE
 • Πλαστικά PP/PS
 • Σιδηρούχα
 • Αλουμίνιο
 • Γυαλί

Ώστε  … και “Τίποτα δεν πάει Χαμένο” !… Δείτε το σχετικό φυλλάδιο
Τα διαχωρισμένα ανακτώμενα υλικά αποστέλλονται σε πιστοποιημένες βιομηχανίες και εμπόρους ανακυκλώσιμων υλών.

Συλλεχθείς ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή ανά έτος

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ :

 • Η πρόληψη είναι ακόμα καλύτερη από την ανακύκλωση!
 • Πριν αγοράσετε ένα προϊόν, χρησιμοποιήσετε ή πετάξετε ρωτήστε τον εαυτό σας:
  • Μείωση: Μπορώ να αγοράσω αυτό το προϊόν με λιγότερη συσκευασία ;
  • Επαναχρησιμοποίηση: Μπορώ να χρησιμοποιήσω ξανά αυτό το προϊόν;
  • Ανακύκλωση: Μπορώ να το ανακυκλώσω αφού το χρησιμοποιήσω;
  • Αγορά ανακυκλώσιμων: Μπορώ να αγοράσω το ίδιο προϊόν με ανακυκλώσιμη συσκευασία;
Scroll to top