Συντάκτης: ΔΕΔΙΣΑ

Επίσκεψη στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Την Παρασκευή 16 και την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Συγκεκριμένα οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης για την ανακύκλωση, για τα υλικά που ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται, τα οφέλη της και στο σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον.

Παράλληλα ενημερώθηκαν και για την κομποστοποίηση και την οικιακή κομποστοποίηση, καθώς και για τη σωστή λειτουργεία του κάδου οικιακής κομποστοποίησης του σχολείου, τον οποίο είχε προσφέρει η ΔΕΔΙΣΑ πρόσφατα. Τέλος διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, να αποκομίσουν γνώσεις και να ενεργοποιηθούν ώστε να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια προφύλαξης του περιβάλλοντος ως αυριανοί πολίτες.

Επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Χανίων

Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της Μαθητιώσας Νεολαίας” της ΔΕΔΙΣΑ.

Οι μαθητές του Γυμνασίου καθώς και οι εκπαιδευτικοί, έλαβαν ενημέρωση από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, για την κομποστοποίηση και την οικιακή κομποστοποίηση. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την λειτουργεία του υφιστάμενου κάδου οικιακής κομποστοποίησης του σχολείου, που είχε δωρισθεί παλιότερα από την ΔΕΔΙΣΑ, για τα υλικά που μπορεί να δεχθεί ένας κομποστοποιητής και πρακτικές οδηγίες για την απευθείας απόρριψη των υλικών και την ορθή χρήση του κομποστοποιητή.

Οι μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατέθεσαν τις εμπειρίες τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν σχετικές απορίες/ερωτήματα για τα οποία έλαβαν απαντήσεις. Διανεμήθηκε επίσης ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Επίσκεψη στο 26ο Νηπιαγωγείο Χανίων
Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 26ο Νηπιαγωγείο Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Συγκεκριμένα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πολύ ευχάριστη παρουσίαση για την ανακύκλωση, από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία της ανακύκλωσης, στο ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται, στα οφέλη της και στο σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον. Παράλληλα διανεμήθηκε και ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μας ενημέρωσαν για το αξιόλογο έργο που πραγματοποιείτε εκεί με τα παιδιά και μας παρουσίασαν το βιβλίο που έχουν κάνει τα ίδια, «Τα σκουπίδια νικάνε τον Ποσειδώνα», που πραγματεύεται το πρόβλημα των απορριμμάτων στη θάλασσα. Ευχαριστούμε θερμά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς για τα αναμνηστικά που μας χάρισαν.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, να αποκομίσουν γνώσεις και να ενεργοποιηθούν ώστε να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια προφύλαξης του περιβάλλοντος ως αυριανοί πολίτες.

Επίσκεψη στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί, έλαβαν ενημέρωση από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, για τις αρνητικές επιπτώσεις των απορριμμάτων που παράγουμε στο περιβάλλον και την ανάγκη της μείωσής τους, καθώς και για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται και για τα οφέλη της και το σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον. Παράλληλα διανεμήθηκε και ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Επίσκεψη στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ

Πρόγραμμα “Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας”.

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ, από το 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου.

Περίπου εξήντα ένα (61) μαθητές της Α’ Γυμνασίου, καθώς και τέσσερις (4) συνοδοί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και να λάβουν ενημέρωση από τον κ. Χαζιράκη Παναγιώτη, Υπεύθυνο Τμήματος Χημείου στο ΕΜΑΚ, για τη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών που πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ, τη διαδικασία της κομποστοποίησης για την παραγωγή φυσικού λιπάσματος, εδαφοβελτιωτικού ουσιαστικά, το κόμποστ, το διαχωρισμό των στερεών απορριμμάτων, την ανάκτηση των πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, αλλά και τη τελική διάθεση των υπολειμμάτων, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι μαθητές ενημερώθηκαν και για το πως μπορεί ο καθένας να συμβάλει στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, καθώς και για τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και της ανακύκλωσης.

Μην το κάνεις σκουπίδι, χρησιμοποίησέ το ξανά!

Η νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΔΕΔΙΣΑ για την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων.

Παρουσιάστηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, σε Συνέντευξη Τύπου η νέα και ιδιαίτερα πρωτοποριακή Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], για τη διάθεση και ανταλλαγή προϊόντων: REUSE.GR by ΔΕΔΙΣΑ, ενισχύοντας την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και στην αναζήτηση μιας πιο βιώσιμης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Η εν λόγω πλατφόρμα στηρίζεται στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας, που στόχος της είναι η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των αντικειμένων, των προϊόντων και των υλικών, δίνοντάς τους «δεύτερη ζωή». Με την Επαναχρησιμοποίηση απαιτούνται πολύ λιγότεροι πόροι και ενέργεια σε σχέση με τις διεργασίες που γίνονται κατά την παραγωγή νέων προϊόντων ή κατά την ανακύκλωση, και έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον.

Η διαδικασία είναι απλή:

Κάνουμε την εγγραφή μας δωρεάν, εάν θέλουμε να διαθέσουμε ένα προϊόν που δεν χρειαζόμαστε πια – η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους.

  1. Καταχωρούμε προϊόντα για ανταλλαγή, πώληση ή δωρεά ή
  2. Επικοινωνούμε με άλλους χρήστες για το προϊόν που μας ενδιαφέρει. Μέσω φόρμας επικοινωνίας, επικοινωνούμε με άλλους χρήστες για να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν που διαθέτουμε ή ζητάμε περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν που μας ενδιαφέρει.
  1. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στις συναλλαγές μεταξύ χρηστών, παρέχει αποκλειστικά την πλατφόρμα και καμία άλλη υπηρεσία.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, Τσουπάκης Μιχαήλ,  υπογράμμισε ότι στόχος της νέας πλατφόρμας είναι η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων καθώς: «ζούμε σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία που όμως θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε με καλύτερο τρόπο τα προϊόντα που διαθέτουμε και να μην τα κάνουμε σκουπίδια αλλά να τα επαναχρησιμοποιούμε» καθώς «όταν κάτι δεν το χρειαζόμαστε μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάποιον άλλο».

Ο Κωνσταντίνος Πατεράκης, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), με τη σειρά του αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας τονίζοντας ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται τέτοιου είδους πλατφόρμα. Σημείωσε επίσης ότι «η ανάγκη δημιουργίας της εν λόγω πλατφόρμας προέκυψε από την καθημερινή παρατήρηση προϊόντων τα οποία είναι λειτουργικά και απορρίπτονται δίπλα συνήθως σε κάδους, αναμένοντας κάποιον πολίτη να τα πάρει. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε την πλατφόρμα για να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των πολιτών για την διάθεση αυτών των προϊόντων». Επιπλέον πρόσθεσε ότι «η νέα πλατφόρμα εκτός από την ανάγκη για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση, εξυπηρετεί και μία κοινωνική ανάγκη. Παρέχει την δυνατότητα σε πολίτες που ίσως έχουν οικονομικές δυσκολίες, να αποκτήσουν δωρεάν αρκετά προϊόντα και να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους».

Στόχος της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι το REUSE.GR by ΔΕΔΙΣΑ να γίνει το εργαλείο για την προώθηση της Πρόληψης, της Επαναχρησιμοποίησης και της μείωσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, δράσεις κομβικής σημασίας για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα στοχεύει στο να καλλιεργηθεί και η κουλτούρα ανταλλαγής προϊόντων μεταξύ πολιτών.

Και μην ξεχνάμε…

Η Επαναχρησιμοποίηση είναι ακόμη καλύτερη από την Ανακύκλωση!

Ό,τι μπορεί για εμάς να είναι άχρηστο, μπορεί για κάποιον άλλο να είναι χρήσιμο!

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας

Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Συγκεκριμένα μαθητές και εκπαιδευτικοί έλαβαν ενημέρωση από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, για τις αρνητικές επιπτώσεις των απορριμμάτων που παράγουμε στο περιβάλλον και την ανάγκη της μείωσής τους.

Έμφαση επίσης δόθηκε στη διαδικασία της ανακύκλωσης, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται, για τα οφέλη της και το σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον. Παράλληλα διανεμήθηκε και ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, να αποκομίσουν γνώσεις και να ενεργοποιηθούν ώστε να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια προφύλαξης του περιβάλλοντος ως αυριανοί πολίτες.

Επίσκεψη στο 15ο Νηπιαγωγείο Χανίων
Πρόγραμμα “Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητιώσας Νεολαίας”

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Μαθητιώσας Νεολαίας της ΔΕΔΙΣΑ, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 29/1/2024 στο 15ο Νηπιαγωγείο Χανίων.

Οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί, ενημερώθηκαν από αρμόδιο στέλεχος της υπηρεσίας, τον κ. Βαρδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, για τη σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης καθώς και για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, για το ποια υλικά ανακυκλώνονται, ή δεν ανακυκλώνονται και για το πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση για τη προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα διανεμήθηκε και ενημερωτικό υλικό, με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, να αποκομίσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και τη βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΔΙΣΑ και της ΑΝΑΚΡΟΜ

Στις 27 Ιανουαρίου, σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής πίτας για το έτος 2024 των Σωματείων Εργαζομένων της ΔΕΔΙΣΑ και της ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.K.E. στο κοσμικό κέντρο «ΚΑΝΑΡΙΑ».

Τους παρευρισκόμενους υποδέχθηκαν με σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Σωματείου της ΔΕΔΙΣΑ κ. Δερελής Γεώργιος, καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Σωματείου εργαζομένων της ΔΕΔΙΣΑ της ΑΝΑΚΡΟΜ κ. Χαραλαμπάκης Γεώργιος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβαν το λόγο και απηύθυναν ευχές ο Βουλευτής Χανίων, κ. Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Σημανδηράκης Παναγιώτης καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής Νικόλαος.

Επίσης χαιρετισμό απεύθυναν ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΔΙΣΑ κ. Τσουπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΔΙΣΑ κ. Ηλιάκης Νικόλαος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ κ. Πατεράκης Κωνσταντίνος, οι οποίοι εξήραν το ζήλο των εργαζομένων και τη συνεισφορά τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Την πίτα της εκδήλωσης ευλόγησε ο πάτερ Καρίπογλου Χρήστος, της ενορίας Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Νεροκούρου.

Τους δύο τυχερούς λαχνούς (αντί φλουριού) κέρδισαν ο κ. Λιοτσάκης Χαράλαμπος εργαζόμενος της ΔΕΔΙΣΑ και ο κ. Γιαγκουδάκης Δημήτριος εργαζόμενος της ΑΝΑΚΡΟΜ, οι οποίοι κέρδισαν τρείς ημέρες άδεια (προσφορά της Διοίκησης της ΔΕΔΙΣΑ) και χρηματικό ποσό (προσφορά της Διοίκησης της ΑΝΑΚΡΟΜ).

Με αφορμή την εκδήλωση εργαζόμενοι και Διοίκηση αντάλλαξαν ευχές για μια καλή και εξίσου δημιουργική χρονιά, με σκληρή δουλεία και αγάπη προς αυτό που κάνουν.

 

 

 

 

Scroll to top