Συντάκτης: ΔΕΔΙΣΑ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου (hοοk lift) και τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 24 m3

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου (hοοk lift) και τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 24 m3

espd-request

espd-request_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03.2019_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 03.2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2-2019_signed

ΤΕΥΔ 2-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2-2019

758.19 Υποβολή ερωτήματος σχετικά με διαγωνισμό για ασφάλιση οχημάτων

792.2019_signed

Βράβευση ΔΕΔΙΣΑ στην 3η Verde.tec για την συλλογή των βιο-αποβλήτων,

3ή Verde.tec και Greek Green Awards 2019. Δυναμικό παρών από την ΔΕΔΙΣΑ. Με ένα βραβείο για την συλλογή των βιοαποβλήτων, μια παρουσίαση για την διαχείριση τους και ένα περίπτερο με το φυτόχωμα, που παράγεται με βασικό συστατικό το Κόμποστ της ΔΕΔΙΣΑ.

 

H ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 14-02-2019

Κάποια τελευταία στοιχεία για τα οργανικά απόβλητα, την ανακύκλωση και την  κομποστοποίηση στα Χανιά το 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 40.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 40.000 € με το δικαίωμα προαίρεσης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1-2019_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-2019

ΤΕΥΔ 1-2019

488.19 Υποβολή ερωτήματος για διαγωνισμό ασφάλισης οχημάτων

505.2019_signed

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δεδισα Α.Ε (ΟΤΑ) , Γιάννης Κουτράκης στο δελτίο ειδήσεων της Νέα Τηλεόραση Κρήτης Neatv Gr την Παρασκευή 18/01/19 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) στην Κρήτη.

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Νέα / Ανακοινώσεις, Τελευταία νέα
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δεδισα Α.Ε (ΟΤΑ) , Γιάννης Κουτράκης στο δελτίο ειδήσεων της Νέα Τηλεόραση Κρήτης Neatv Gr την Παρασκευή 18/01/19 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) στην Κρήτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Γιάννης Κουτράκης εφ’ όλης της ύλης στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης (06-12-18)

Βράβευση ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για 3η συνεχόμενη χρονιά στα Best City Awards.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η ΔΕΔΙΣΑ ΧΑΝΙΑ βραβεύεται με τα Best City Awards.
Φέτος στην κατηγορία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, έλαβε για την “Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων” (καφέ κάδος) το ασημένιο 🥈 μετάλλιο.

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών για 2018-2019.

Προκήρυξη : 11-2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 06/12/2018 και ώρα 10:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11-2018 ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το 2018-2019

Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση», εκτιμώμενης αξίας 8.528.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 • ΔΕΔΙΣΑ
 • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση», εκτιμώμενης αξίας 8.528.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30

2018-OJS207-473716-el

DIAKHRYKSH MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

espd-request MIS 5001353 YPOERGO 1

espd-request MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

PROYPOLOGISMOS DHMOPRATHSHS MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

TIMOLOGIO DHMOPRATHSHS MIS 5001353 YPOERGO 1_1-50

TIMOLOGIO DHMOPRATHSHS MIS 5001353 YPOERGO 1_51-105

ESY MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

TTP MIS 5001353 YPOERGO 1_signed

2191.2018_signed

6ΥΘΗ465ΧΘΞ-ΤΤ1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_signed

1.2 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ – ΦΑΣΗ Γ_signed

2.1 R1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ_signed

3.1 R1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ& ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ_signed

4.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ_signed

6.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ_signed

6.6 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΣ_signed

8.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ_signed

9.2 ΜΗΧ 1.4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ_signed

9.3 ΗΛ 01 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ-ΦΑΣΗ Γ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ_signed

10.1 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_signed

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ_sgn

3710.2018_signed

2.2 R1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ Γ΄ΦΑΣΗΣ S

3.2.1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ S

3.3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ S

3.4 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ S

6.7 R1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ S

6.8 R1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ S

6.9 R1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ S

6.10 R1 ΔΞ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΙΟΛ ΒΑΘΜΙΔΑΣ S

6.11 R1 ΔΞ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SBR S

6.12 R1 ΚΤ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΕΞ ΜΕΣ S

6.13 R1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ S

6.14 R1 ΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ S

6.15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ S

6.16 R1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΜΕΣ S

7.4 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ S

8.2 R1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ S

9.1 ΑΡΧ.1 R1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ S

9.1 ΑΡΧ.2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ S

9.2 ΜΗΧ 2.1 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ S

9.2 ΜΗΧ 2.2 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ S

9.2 ΜΗΧ 2.3 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ S

9.3 ΗΛ 02 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ S

9.3 ΗΛ 03 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ S

13.1 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ S

13.2 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ SBR-ΑΝΩΔΟΜΗ S

13.3 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ SBR-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ S

13.4 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ SBR-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

13.5 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΑΝΩΔΟΜΗ S

13.6 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

13.7 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΑΝΩΔΟΜΗ S

13.8 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

13.9 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ S

13.10 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-ΠΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ-ΤΟΜΗ S

13.11 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ S

13.12 R1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S

13.13 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ-ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ S

13.14 R1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΛΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΤΟΜΗ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ S

Συμπληρωματικές Πληροφορίες-sign

3761.2018_SIGNED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.1_SIGNED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.2_SIGNED

ΕΡΩΤΗΜΑ 3_sgn

3762.2018_SIGNED

3765.2018_signed

ΕΡΩΤΗΜΑ 2_sgn

Scroll to top