Περιβαλλοντική Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση από την ΔΕΔΙΣΑ

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

Η αποτελεσματική εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων εξαρτάται από την πλήρη υποστήριξή της από τοπικούς παράγοντες, γεγονός το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο επίπεδο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης. Επιπλέον οι καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις και το απαιτητικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων με την παράλληλη ανάπτυξη καινούργιων δράσεων της ΔΕΔΙΣΑ δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών και των φορέων του τόπου μας.

Έτσι με συντονισμένες δράσεις η ΔΕΔΙΣΑ συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και προώθηση των αρχών και πρακτικών της αειφορίας.

Χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς, νοοτροπίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, χωρίς την ευαισθησία και την συμμετοχή όλων δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Περιβαλλοντική ενημέρωση στα σχολεία

Από τα τέλη του 2005 πραγματοποιούνται επισκέψεις από στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες, ειδικά σχολεία, στο Σώμα Ελλήνων Οδηγών, ΚΑΠΗ, πολιτιστικούς συλλόγους και περιβαλλοντικές οργανώσεις ενημερώνοντας νέους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες.

Την καλοκαιρινή περίοδο το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης συνεχίζεται με επισκέψεις σε παιδικές κατασκηνώσεις και συμμετέχοντας σε καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά των Δήμων και αθλητικών ομίλων.

 

 

Τα συστατικά της περιβαλλοντικής ενημέρωσης είναι:
1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
2. Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών αλλαγών καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.
3. Διαμόρφωση στάσης ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και ενεργοποίησης για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας με κύριο βάρος στην ανακύκλωση συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών
4. Δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
5. Προβάλλεται ένα μικρό βίντεο από την λειτουργία του ΕΜΑΚ.
6. Τέλος διανέμεται ενημερωτικό υλικό.

Οι ενημερώσεις που γίνονται στα σχολεία έχουν διαβαθμιστεί ανάλογα την ηλικία των μαθητών.

Η ΔΕΔΙΣΑ στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας δυναμικής σχέσης με την Α΄Βάθμια, Β΄Βαθμια εκπαίδευση του Νομού Χανίων και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, άμεσα συνδεδεμένης με τις κοινωνικές επιταγές της εποχής ώστε να συνεισφέρει στην ενεργοποίηση και να ανάδειξη με κατάλληλα ερεθίσματα των φιλοπεριβαλλοντικών συναισθημάτων των μαθητών.


Πέραν των ενημερώσεων που γίνονται στα σχολεία, σε συνεννόηση με τους εκάστοτε συλλόγους διδασκόντων ή γονέων και κηδεμόνων πραγματοποιούνται συζητήσεις – ενημερώσεις σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Προς διευκόλυνση, ιδιαίτερα των γονέων, πολλές από τις ενημερώσεις γίνονται απογεύματα ή σε μέρες αργίας.

Τέλος σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διοργανώνονται ημερίδες-συζητήσεις, με ομιλητές στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ, για τους καθηγητές και δασκάλους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

Επισκέψεις στο ΕΜΑΚ-ΧΥΤ

Ανταποκρινόμενη με προθυμία για επισκέψεις μαθητών και φοιτητών από όλη την Ελλάδα στις εγκαταστάσεις μας, πραγματοποιούνται δεκάδες επισκέψεις στο ΕΜΑΚ Χανίων κάθε χρόνο ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους επισκέπτες στο ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στον τόπο μας.

 

Εκδηλώσεις & Εκθέσεις

Με συντονισμένες δράσεις η ΔΕΔΙΣΑ είναι πάντοτε αρωγός σε κάθε φιλοπεριβαλλοντική εκδήλωση, διοργανώνοντας ή και συμμετέχοντας σε τοπικές εκθέσεις, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτών, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις γίνεται προσπάθεια για ενδυνάμωση της άμεσης επαφής με τους πολίτες.

Παράλληλα ανταποκρίνεται πάντα σε προσκλήσεις συλλόγων, φορέων, ΚΑΠΗ, και ενώσεων πραγματοποιώντας ομιλίες και συμμετέχοντας με ενημερωτικό υλικό.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε ενέργειας προστασίας τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοχή και η συμμετοχή του κοινού!

Καμιά προσπάθεια δεν θα ευοδωθεί, κανένας στόχος δεν θα επιτευχθεί, αν δεν υπάρξει η σωστή πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Χωρίς την αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, χωρίς την ευαισθησία και την συμμετοχή όλων δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Με την σκέψη μας σε όλα τα ανωτέρω ο δρόμος της ΔΕΔΙΣΑ στην προσπάθεια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι μονόδρομος!

Scroll to top