Κομποστοποίηση

Τι είναι η κομποστοποίηση;

Η κομποστοποίηση αποτελεί μια καινοτόμο, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική μέθοδο για την επεξεργασία του Οργανικού κλάσματος (βίο – αποικοδομήσιμου μέρους) των παραγόμενων απορριμμάτων ( υπολείμματα τροφών, φρούτων, λαχανικών, κ.α.).
H διεργασία, είναι ίδια με την αποικοδόμηση που συντελείται στην φύση, για παράδειγμα στα δασικά εδάφη ή στους αγρούς (σάπισμα των φύλλων). Το γεγονός ότι η διεργασία πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες διαφοροποιεί την κομποστοποίηση από την φυσική αποικοδόμηση που πραγματοποιείται στην φύση και είναι υπεύθυνη για την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων, καθιστώντας την πιο γρήγορη και ευέλικτη ως προς την ποιότητα του παραγόμενου υλικού.
Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων, επεξεργάζεται Βιοαπόβλητα (κυρίως υπολείμματα τροφών)

Από τα σύμμεικτα απορρίμματα απομακρύνονται μηχανικά, με διάφορα συστήματα, ογκώδη αδρανή και μη βιο-αποικοδομήσιμα υλικά τα οποία βρίσκονται στο πράσινο κάδο. Το κλάσμα που απομένει είναι κατά κύριο λόγο οργανικό – ζυμώσιμο και περιλαμβάνει τα υπολείμματα τροφών, φρούτων και λαχανικών και ακόμη χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες κ.λ.π. Σε αυτό το κλάσμα προστίθενται διάφορα φυτικά υπολείμματα (κλαδοκάθαρα) αφού προηγουμένως τεμαχιστούν. Σκοπός αυτής της προσθήκης είναι να δώσουν τον απαραίτητο όγκο στο οργανικό κλάσμα (αύξηση πόρων) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αερισμός κατά την κομποστοποίηση. Ταυτόχρονα όμως επέρχεται και σημαντική ποιοτική βελτίωση του μείγματος, δεδομένου ότι τα φυτικά υπολείμματα είναι καθαρά οργανικά υλικά, απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες προσθήκες (άλατα, λίπη κ.λ.π) και πλούσια σε άζωτο.

Πώς παράγεται το Κόμποστ

Διαχωρισμός Βιοαποβλήτων.

Τα σύμμεικτα απορρίμματα αφού παραλειφθούν από τους πράσινους κάδους κατά την καθημερινή αποκομιδή, ιδεάζονται στον χώρο υποδοχής σύμμεικτων υλικών της εγκατάστασης. Στην συνέχεια τα υλικά οδηγούνται με μεταφορικές ταινίες σε μια σειρά από κόσκινα, μαγνήτες και συσκευές διαλογής. Αφού διαχωριστούν και απομακρυνθούν τα ανακτήσιμα και τα αδρανή υλικά, το Οργανικό Κλάσμα Στερεών Αστικών Απορριμμάτων (Ο.Κ.Σ.Α.) καταλήγει στην είσοδο της δεξαμενής Ταχείας Κομποστοποίησης.

Ταχεία κομποστοποίση
Στη δεξαμενή ταχείας κομποστοποίησης το οργανικό κλάσμα, έχοντας αναμειχθεί με τεμαχισμένα κλαδιά, αναδεύεται περιοδικά για 4 έως 6 εβδομάδες. Κατά την παραμονή των υλικών στην δεξαμενή, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας υγρασίας και αερισμού, λαμβάνουν χώρα πολύπλοκες βιοχημικές διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την γρήγορη (σε σύγκριση με την φύση) παρασκευή ενός υλικού με καλή ποιότητα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα εργαστηριακά αποτελέσματα, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους (Κομποστ).

Ωρίμανση του Κόμποστ
Μετά το περάς της παραμονής στην δεξαμενή κομποστοποίησης το εξερχόμενο κόμποστ ραφινάρεται διαχωρίζεται δηλαδή από υλικά τα οποία δεν κομποστοποήθικαν και ξένα σώματα που τυχόν να παρέμειναν από τα προηγούμενα στάδια, με κατάλληλες μηχανικές διατάξεις διαχωρισμού, για να συνεχίσει στην φάση της ωρίμανσή του σε σειράδια (σωρούς).
Το παραγόμενο κόμποστ είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην μάζα του υλικού κατά την διαδικασία τις κομποστοποίησης ξεπερνούν τους 50 οC και σε ορισμένα στάδια της διεργασίας φτάνουν έως και τους 70οC για πολλές εβδομάδες, με αποτέλεσμα την θανάτωση το παθογόνων βακτηριών και μικροοργανισμών.

Προδιαλεγμένα Βιοαπόβλητα
Η Διαλογή στην Πηγή των Βιοαποβλήτων ως διακριτό ρεύμα έχει ξεκινήσει με την τοποθέτηση καφέ κάδων σε μεγάλους παραγωγούς (Λαϊκές, λέσχες σίτισης, παντοπωλεία κ.λπ.). Τα προδιαλεγμένα Βιοαπόβλητα εισέρχονται στην εγκατάσταση και ακολουθούν την διαδικασία Κομποστοποίησης και Ωρίμανσης για να προκύψει έτοιμο κόμποστ.

Scroll to top