Νέα / Ανακοινώσεις

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ (Κωδικοί CPV: 90531000 και 90513900)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 09/2021: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 09.2021 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 09/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09.2021 ΚΗΜΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 09/2021: EEEΣ_signed

Πρόσκληση για Παροχή Υπηρεσιών Εκμίσθωσης Εξοπλισμού Χωματουργικών Εργασιών

Πρόσκληση για Υπηρεσία Εκμίσθωσης Εξοπλισμού Χωματουργικών Εργασιών

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Xρηματοοικονομικές καταστάσεις 2020

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων”

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08.2021_signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2021: 6ΨΛΦΟΡ26-Ξ1Μ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ): ΕΕΕΣ Διακήρυξης 08_2021_signed ΕΕΕΣ Διακήρυξης 08_2021

Πρόσκληση 23ης Γενικής Συνέλευσης

Προσκληση 23ης Γ Σ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Πρόσκληση για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)_Ιούλιος 2021_signed

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη σύμβασης με τίτλο ‘Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων’

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 28/6/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 07_2021 publised_ΚΗΜΔΗΣ ΕΕΕΣ 07_2021_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07_2021 signed_ΚΗΜΔΗΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/ων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΜΑΚ) ΧΑΝΙΩΝ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02.2021 ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02.2021 ΚΗΜΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: espd-request-v2_signed espd-request-v2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 1256.2021 1310.2021_signed 1318.2021 1324.2021_signed 1351.2021 1367.2021_signed 1427.2021 1431_2021_signed 1428.2021 1432.2021_signed ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 02.2021 ΚΗΜΔΗΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02.2021 […]

Ανακοίνωση Δήμου Χανίων-Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. για την απόρριψη ογκωδών και πράσινων αποβλήτων την περίοδο του Πάσχα

Ο Δήμος Χανίων και η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) απευθύνουν έκκληση στους συνδημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με την απόρριψη ογκωδών και πράσινων αποβλήτων κατά τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, προκειμένου να διατηρηθεί το περιβάλλον καθαρό και να μην επιβαρυνθεί ο δημόσιος χώρος. Ο προγραμματισμός των δρομολογίων περισυλλογής ογκωδών και πράσινων αποβλήτων, θα μεταβληθεί κατά […]

Αποτελέσματα δράσης Απριλίου Δήμου Χανίων & ΔΕΔΙΣΑ για τη μείωση Ηλεκτρικών Αποβλήτων

Μεγάλη ανταπόκριση στη δράση του Δήμου Χανίων: Μαζεύτηκαν 3,5 τόνοι ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα Με μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών ολοκληρώθηκε η δράση του Δήμου Χανίων, για τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα «πόρτα-πόρτα», για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Από τις 06:30 το πρωί της Πέμπτης, έως και τις 13:00, […]

Scroll to top