Συνεργασίες με Σ.Σ.Ε.Δ. (Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρησης Απορριμάτων)

Από το 2005 έχει υπογραφεί συμφωνία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στην δυτική Κρήτη. http://www.herrco.gr/

Η υπογραφή σύμβασης με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ το 2006 ήταν μόλις η αρχή για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με στόχο πάντα τα 4 κιλά ανά κάτοικο το χρόνο. Κατόπιν η επέκταση του προγράμματος με τους κάδους για τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και η συλλογή των ΑΗΗΕ από εταιρίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς στον Δήμο Χανίων Χανίων έδωσε άλλη ώθηση στο πρόγραμμα. http://www.electrocycle.gr/

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών ξεκίνησε στα Χανιά στα τέλη του 2005 και η τοποθέτηση των πρώτων ειδικών στηλών με ουσιαστική συμβολή της ΔΕΔΙΣΑ σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μπαταριών ΑΦΗΣ. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 800 στήλες στη περιφερειακή ενότητα Χανίων, συλλέγοντας μπαταρίες και συμβάλλοντας σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα απόβλητα. http://www.afis.gr/

Από το 2005 υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με την Ecoelastika ΑΕ για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων του στόλου των οχημάτων της επιχείρησης.  http://ecoelastika.gr/

Παράλληλα η αδειοδοτημένη διαχείριση των δραστηριοτήτων της εναλλακτικής διαχείρισης καθιστά την ΔΕΔΙΣΑ συνεργάτη των συστημάτων :
ΕΛΤΕΠΕ και ΚΕΠΕΔ για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών αντίστοιχα https://endiale.gr/

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ για την ανακύκλωση συσσωρευτών. http://www.sydesys.gr/

Φωτοκύκλωση ΑΕ για την ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών. http://fotokiklosi.gr/

Scroll to top