Αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων

Η ΔΕΔΙΣΑ εξυπηρετεί τον Δήμο Χανίων και τον Δήμο Πλατανιά για την μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο στόλος αποτελείται από 14 απορριμματοφόρα, από 9 οχήματα που εξυπηρετούν την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων καθώς και από 6 οχήματα ειδικού τύπου που εξυπηρετούν το πρόγραμμα Πόρτα-Πόρτα.
Όλα τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με GPS που υποστηρίζεται από γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) ώστε να ελέγχονται και να βελτιστοποιούνται τα δρομολόγια.
Τα οχήματα σταθμεύουν στο αμαξοστάσιο της επιχείρησης που εδρεύει στα Περιβόλια και από εκεί είναι η αφετηρία και ο σταθμός όλων.
Το συνεργείο συντήρησης αποτελεί ένα ακόμα πολύτιμο τμήμα της Επιχείρησης, φροντίζοντας για την καθημερινή αποκατάσταση των μηχανικών προβλημάτων του στόλου των οχημάτων και την πρόληψη νέων.

 

Scroll to top