Διοίκηση

Χανιώτες και Χανιώτισες, φίλες και φίλοι των Χανίων, αγαπητοί επισκέπτες, το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)  για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η ιστορία της ΔΕΔΙΣΑ ξεκίνα το 1994 σε μία φιλοσοφία, πολύ πριν των προγραμμάτων «Καποδίστριας» και Καλλικράτης» ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων δεν μπορεί να περιοριστεί σε όρια δήμων και κοινοτήτων αλλά αφορά σε εκτεταμένες περιοχές, αναλαμβάνοντας την συλλογή μεταφορά των αποβλήτων.

Αυτή η διαδημοτική συνεργασία δικαιώθηκε και σήμερα έχουμε μια επιχείρηση πλήρως αδειδοτημένη για κάθε δραστηριότητάς της, εγγεγραμμένη στο Μητρώο του ΥΠΕΚΑ και με πιστοποιημένες υπηρεσίες και δράσεις όπως :

  • Την λειτουργία εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
  • Την λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής και βιολογικού.
  • Την συλλογή μεταφορά μη επικίνδυνων αστικών απορριμμάτων.
  • Την συλλογή μεταφορά των ανακυκλώσιμων.
  • Την συλλογή ογκωδών αντικειμένων.
  • Συνεργείου οχημάτων.
  • Την λειτουργία προγραμμάτων συλλογής αστικών απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πόρτα-πόρτα.
  • Τεχνική, οικονομική και διοικητική υπηρεσία.
  • Την συνεχή ενημέρωση του κοινού και κυρίως των μαθητών.

Την απρόσκοπτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την απόκτηση τεχνογνωσίας και εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην διαχείριση των απορριμμάτων.
Αναλάβαμε την διοίκηση της επιχείρησης σε μία εποχή δύσκολων οικονομικών καταστάσεων τόσο για την χώρα μας όσο και τον τόπο μας. Συνθήκες που μας οδηγούν σε περιορισμό του κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς όμως καμία μείωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και δήμους.

Με αυτή την πρόκληση και σε αυτές τις συνθήκες προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης βελτιστοποιώντας την διαδικασία παραγωγής και προσδοκώντας αύξηση στα ανακυκλώσιμα υλικά και το παραγόμενο κόμποστ. Εισάγουμε νέες τεχνολογίες τόσο στο δίκτυο των κάδων όσο και στο στόλο μας με προοπτική την βελτιστοποίηση των δρομολογίων μας. Διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων με βάση το παραγόμενο κόμποστ και σήμερα εκτός από το Δεδισόχωμα (προϊόν 100% compost) διατίθενται στο εμπόριο οι σειρές «Κηπουρός» και «ΚΗΠΟΤΕΧΝΗΣ» παρέχοντας έτοιμο φυτόχωμα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές.

Παράλληλα θέτουμε την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως εκφράζεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σε προτεραιότητα και προχωρούμε σε νέα προγράμματα για τα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα και εξελισσόμαστε με γνώμονα την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Αντιμετωπίζουμε τον πολίτη όχι μόνο ως αποδέκτη των υπηρεσιών μας αλλά κυρίως ως πολύτιμο συνεργάτη. και του ζητούμε να βρίσκεται δίπλα μας. Το ζητούμενο για εμάς, δεν είναι η διαφήμιση της επιχείρησης ή η απλή ενημέρωση αλλά η ουσιαστική ευαισθητοποίησή του και η ενεργός συμμετοχή του στη διαχείριση των απορριμμάτων, συμβάλλοντας σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Με πραγματική αγάπη για τον τόπο και χωρίς να φοβηθούμε ούτε στιγμή την κούραση ή το ρίσκο, προχωρούμε στην ανάπτυξη της επιχείρησης βήμα βήμα με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Ηλιάκης Νικόλαος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Τσουπάκης Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Αλόγλου Αναστάσιος, Μέλος Δ.Σ.

4. Αρχοντάκης Χρήστος, Μέλος Δ.Σ.

5 .Δερελής Γεώργιος, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ), Μέλος Δ.Σ.

6. Δρακάκης Πέτρος, Μέλος Δ.Σ.

7. Καλιτσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

8. Κελαϊδής Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.

9. Λυμπεράκης Πέτρος, Μέλος Δ.Σ.

10. Μπαζδάνης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

11. Μπουρμπάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.

Scroll to top