Αποκομιδή βιοαποβλήτων (πράσινων & υπολλειμάτων τροφών)

Σύντομα κοντά σας η ΔΕΔΙΣΑ με τη νέα υπηρεσία «Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων»

(οι πιλοτικές δοκιμές έχουν ξεκινήσει – γίνετε συμμέτοχοι!)

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

(Άρθρο 11 νόμου 4042/2012- ΦΕΚ Α 24/13.02.2012)

Πυραμίδα ιεράρχησης στόχων διαχείρισης βιοαποβλήτων
[δείτε νόμο 4042/2012 (άρθρο 29) και οδηγία 2008/98/ΕΚ (άρθρο 4, §1)]

Scroll to top