Τελευταία νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκεντρώθηκαν και πάλι δύο τόνοι αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

στο Δήμο Χανίων σε μία ημέρα!

Με το σύστημα «πόρτα-πόρτα», τα συνεργεία της ΔΕΔΙΣΑ και του Δήμου Χανίων, κατάφεραν να συγκεντρώσουν δύο τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 2/8/2022 – ξεκίνησε από το πρωί και διήρκησε μέχρι αργά το μεσημέρι.

Η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Χανίων, καθώς υπάρχει αυξημένη επιθυμία των πολιτών.

Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών συμβάλουμε σημαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, καθώς ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στη διαδικασία παραγωγής. Επιπλέον, ανακυκλώνοντας τέτοιου είδους συσκευές συμβάλουμε στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενέργειας και φυσικά στον περιορισμό των κινδύνων ρύπανσης του περιβάλλοντος από τοξικές ουσίες που περιέχουν οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα συνιστούν μια ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον του πλανήτη αλλά και για την ανθρώπινη υγεία, γι’ αυτό στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η προστασία του.

Αναβάθμισε την ποιότητα της ζωής σου και των μελλοντικών γενιών

…ανακύκλωσε τώρα!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)  συμμετείχε στο νέο θεσμό « Φεστιβάλ Γης, Άνθρωποι και Προϊόντα».

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΔΕΔΙΣΑ στο νέο θεσμό «Φεστιβάλ Γης, Άνθρωποι και Προϊόντα» που ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Ιουλίου στη Δυτική Τάφρο Χανίων.

Η ΔΕΔΙΣΑ συμμετείχε με δικό της περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο, όπου στελέχη της υποδέχονταν κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για ενημέρωση σχετικά με την ανακύκλωση, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και τη σημασία της πρόληψης, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπηρεσία είχε τη δυνατότητα να  ανταλλάξει πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις με τους πολίτες, που θα βοηθήσουν σημαντικά στη διαρκή βελτίωσή της. Παράλληλα, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με πρακτικές συμβουλές για την ανακύκλωση, καθώς και τσάντες επαναχρησιμοποίησης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους πολίτες καθώς και τους αρμόδιους διοργανωτές, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή οργάνωση του θεσμού.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, για ένα καλύτερο μέλλον!

Ενημερωνόμαστε – Ευαισθητοποιούμαστε – Συμμετέχουμε!

 

 

 

 

 

     

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ), πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Η σύμβαση για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Μιχάλη Τσουπάκη και τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης, Κων/νο Πατεράκη, συνολικού προϋπολογισμού 212.412 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο εξοπλισμός αφορά στην εγκατάσταση τριών σακόφιλτρων, με σκοπό την κατακράτηση της σκόνης από το δίκτυο εξαερισμού των κτιρίων υποδοχής αποβλήτων, μηχανικής διαλογής αποβλήτων και ραφιναρίας, με τη μέθοδο καθαρισμού pulse-jet. Τα εν λόγω σακόφιλτρα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες αερίων, από 10.000 κ.μ./ώρα της ραφιναρίας έως 60.000 κ.μ./ώρα στο κτίριο υποδοχής αποβλήτων.

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σακοφίλτρων, πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές ασφάλειας: έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές Atex 21 στην περιοχή καθαρισμού και Atex 22 για τουλάχιστον 3 μέτρα περιμετρικά του σημείου απόρριψης. Η έξοδος του καθαρού (καθαρισμένου) αέρα προς το περιβάλλον πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

Η χρηματοδότηση προήλθε από το Κ.Α 2020ΕΠ00200001 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Περιφερειάρχη, κ. Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Καλογερή.

21 Ιουλίου 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 14.30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑ 02.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_Ψ247ΟΡ26-95Η

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το ΧΥΤΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/03/2022, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρωτογενές 839

Scroll to top