Μήνας: Νοέμβριος 2011

Προκήρυξη Διαγωνισμού

«Πώληση διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών χαρτιού και τετραπάκ»

Λήψη

Προκήρυξη Διαγωνισμού

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Υποέργο 4: Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΤΜΗΜΑ Β

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

2382.11

2378.11

2479.11

2473.11

2509.11

2500.11

2613.11

2575.11

2624.11

2617.11

2630.11

2564.11

2637.11

2559.11

2676.11

Προκήρυξη Διαγωνισμού

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΕΣ

ΤΟΜΕΣ – ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2388.11

2371.11

2423.11

2675.11

237.12

Προκήρυξη Διαγωνισμού

«Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)»
Υποέργο 4: Προμήθεια Εκσκαφέα – Φορτωτή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Προκήρυξη Διαγωνισμού

«Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)»
Υποέργο 3: Προμήθεια ειδών για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας κλειστής κομποστοποίησης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Προκήρυξη Διαγωνισμού

«Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)»
Υποέργο 2: Προμήθεια Τεμαχιστή Κλαδιών, Κόσκινου & Αναστροφέα Κόμποστ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΜΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΜΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΜΗΜΑ Γ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Προκήρυξη Διαγωνισμού

«Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)»

Υποέργο 1: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υποδοχής και Ανάμιξης Υλικών προς Κομποστοποίηση και Μεταφορικών Ταινιών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

Scroll to top