Μήνας: Αύγουστος 2020

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο “ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ”, προϋπολογισμού 350.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  • ΔΕΔΙΣΑ
  • Διακηρύξεις Διαγωνισμών
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο “ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ”, προϋπολογισμού 350.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

2020-OJS167-402690-el

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MIS 5001353 ΥΠΟΕΡΓΟ 3_signed

ΕΕΕΣ_signed

espd-request-v2

 

 

Πρόσκληση 21ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης Γ Σ 2020

Scroll to top